Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 16, 294

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 „Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad” muutmine

Vastu võetud 24.03.2010 nr 38

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

Põllumajandusministri 20. aprilli 2006. a määruse nr 48 «Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad» (RTL 2006, 36, 625; 2009, 20, 250) § 2 lõike 1 punktid 1–7 sõnastatakse järgmiselt:

«1) harilik kaer (Avena sativa L.) 17 380 kg;
2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 46 370 kg;
3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.) 30 580 kg;
4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 83 460 kg;
5) harilik rukis (Secale cereale L.) 2550 kg;
6) kartul (Solanum tuberosum L.) 22 750 kg;
7) raps (Brassica napus L. (partim)) 820 kg.»

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
põllumajandusministri ülesannetes Juhan PARTS
Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json