Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 14, 74

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 „Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord” muutmine

Vastu võetud 25.03.2010 nr 39

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 157 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2005. a määruse nr 322 «Kriminaal-, väärteo-, tsiviil- ja haldusasjade menetlusest osavõtjatele tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord» (RT I 2005, 71, 557; 2009, 24, 149) § 3 lõikes 2 asendatakse tekstiosa «Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määrusega nr 453 «Töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende maksmise tingimused ja kord» kehtestatud määrades, tingimustel ja korras» tekstiosaga «vastavalt «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatud korrale».

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Justiitsminister Rein LANG
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json