Teksti suurus:

Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Pärnu maakonna kaitsealuste parkide ja puistute piirid

Vastu võetud 15.03.2007 nr 76
RT I 2007, 25, 145
jõustumine 25.03.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.  Parkide piirid

  Järgmiste Pärnu maakonnas paiknevate parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Allikukivi park5;
  2) Are mõisa park5;
  3) Audru mõisa park2;
  4) Enge mõisa park7;
  5) Illuste mõisa park5;
  6) Jäärja mõisa park5;
  7) Kaelase mõisa park5;
  8) Kõima mõisa park5;
  9) Mõtsu mõisa park5;
  10) Oidremaa mõisa park5;
  11) Pootsi mõisa park3;
  12) Pööravere mõisa park3;
  13) Sikana talupark4;
  14) Sindi kirikupark6;
  15) Surju mõisa park2;
  16) Taali mõisa park2;
  17) Tali mõisa park5;
  18) Tori pastoraadi park2;
  19) Tõstamaa mõisa park2;
  20) Uulu mõisa park2;
  21) Vana-Varbla mõisa park3;
  22) Veltsa mõisa park5;
  23) Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park3.

§ 2.  Puistute piirid

  Järgmiste Pärnu maakonnas paiknevate puistute piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Kõnnu puistu4;
  2) Vaskrääma põlispuudesalu2.

§ 3.  Kaitsekord

  Paragrahvides 1 ja 2 nimetatud parkide ja puistute kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».


1Kaitsealuste parkide ja puistute välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga mai 2006. a.
 Parkide ja puistute kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2Park või puistu on kaitse alla võetud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 12. septembri 1958. a otsusega nr 376 «Kohaliku tähtsusega looduse objektide kaitse alla võtmisest».

3Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

4Park või puistu on kaitse alla võetud Vändra Rajooni TSN Täitevkomitee 11. jaanuari 1961. a üldkohustusliku otsusega nr 8 «Looduskaitse kindlustamisest Vändra rajoonis».

5Park on kaitse alla võetud Pärnu Rajooni TSN Täitevkomitee 5. veebruari 1964. a otsusega nr 26 «Pärnu rajooni looduse kaitsest».

6Park on kaitse alla võetud Pärnu Linna RSN Täitevkomitee 13. novembri 1981. a otsusega nr 348 «Parkide, puiesteede ja teiste loodusobjektide looduskaitse alla võtmise kohta».

7Park on kaitse alla võetud Pärnu Maakonnavalitsuse 12. juuli 1991. a määrusega nr 319 «Kohaliku tähtsusega looduskaitse objektide kohta».

Allikukivi park

Are mõisa park

Audru mõisa park

Enge mõisa park

Illuste mõisa park

Jäärja mõisa park

Kaelase mõisa park

Kõima mõisa park

Kõnnu puistu

Mõtsu mõisa park

Oidremaa mõisa park

Pootsi mõisa park

Pööravere mõisa park

Sikana talupark

Sindi kirikupark

Surju mõisa park

Taali mõisa park

Tali mõisa park

Tori pastoraadi park

Tõstamaa mõisa park

Uulu mõisa park

Vana-Varbla mõisa park

Vaskrääma põlispuudesalu

Veltsa mõisa park

Voltveti ehk Tihemetsa mõisa park

/otsingu_soovitused.json