Teksti suurus:

Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.04.2011
Avaldamismärge:

Tootmiskatse tegemiseks lubatud seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

Vastu võetud 20.04.2006 nr 48
RTL 2006, 36, 625
jõustumine 30.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.04.2007RTL 2007, 34, 59328.04.2007
30.04.2008RTL 2008, 36, 52311.05.2008
19.02.2009RTL 2009, 20, 25001.03.2009
24.03.2010RTL 2010, 16, 29401.04.2010

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 32 lõike 4 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tootmiskatse tegemiseks vajaliku põllu- ja köögiviljakultuuri seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad.

§ 2.  Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad

  (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud põllukultuuride seemne ja seemnekartuli koguste piirmäärad sortide kohta liikide kaupa on järgmised:
  1) harilik kaer (Avena sativa L.) 17 380 kg;
  2) harilik nisu (suvinisu) (Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.) 46 370 kg;
  3) harilik nisu (talinisu) (Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol.) 30 580 kg;
  4) harilik oder (Hordeum vulgare L.) 83 460 kg;
  5) harilik rukis (Secale cereale L.) 2550 kg;
  6) kartul (Solanum tuberosum L.) 22 750 kg;
  7) raps (Brassica napus L(partim))820 kg.
[RTL 2010, 16, 294 - jõust. 01.04.2010]

  (2) Lõikes 1 nimetamata põllukultuuri liigi sordi seemet võib kasutada koguses, mis on piisav 10 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

§ 3.  Toomiskatse tegemiseks lubatud köögiviljakultuuride seemne koguste piirmäärad

  (1) Tootmiskatse tegemiseks lubatud köögiviljakultuuride seemne koguste piirmäärad sordi kohta liikide kaupa on kapsa (Brassicaoleraceaspp.), peedi (Betavulgaris L.) ja aedporgandi (Daucuscarota L.) seemne puhul kogus, mis on piisav 2 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

  (2) Lõikes 1 nimetamata köögiviljakultuuri liigi sordi seemet võib kasutada koguses, mis on piisav 0,5 hektaril tootmiskatse tegemiseks.

/otsingu_soovitused.json