Teksti suurus:

Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.05.2011
Avaldamismärge:RT I 2010, 14, 75

Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutine taaskehtestamine

Vastu võetud 25.03.2010 nr 40

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» § 113 lõike 4 ja «Kaitseliidu seaduse» § 16 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise aeg

  Eesti sisepiiril taaskehtestatakse ajutiselt Eestisse sisenemisel piirikontroll isikutele ja transpordivahenditele ning riigipiiri valvamine alates 17. aprillist 2010. a kell 21:00 kuni 23. aprillini 2010. a kell 21:00, et tagada Eestis toimuva NATO välisministrite mitteametliku kohtumise ajal avalik kord ja riiklik julgeolek.

§ 2.  Nõuded piirikontrollis ja riigipiiri valvamisel

  (1) Sisepiiril riiki sisenemisel piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel kohaldatakse isikute ja transpordivahendite riigipiiri ületamise kontrollis välispiiri valvamisele ja piirikontrollile kehtestatud nõudeid, arvestades käesolevas määruses sätestatud erisusi.

  (2) Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel ei teostata tollivormistust ega kohaldata sanitaar-, veterinaar- ega fütosanitaarkontrolli nõudeid.

  (3) Sisepiiril riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise ajal ei ole lubatud piiripunktide vahelisel alal Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiri ületada.

§ 3.  Piirikontrolli ja riigipiiri valvamise nõuete erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel

  Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud nõudeid kohaldatakse järgmiste erisustega:
  1) reisidokumenti ei kanta piiriületust lubavat templijäljendit;
  2) kohaliku rannapüügilaeva suhtes üldjuhul ei kohaldata piirikontrolli ajutise taaskehtestamisega kaasnevaid toiminguid;
  3) Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiri ületava reisirongi reisijaid kontrollitakse vagunites ja perroonil;
  4) lennujaama dispetšer teatab lennujaama piiripunkti esindajale Eestisse saabuvast õhusõidukist vähemalt üks tund enne maandumist. Plaaniväliselt maanduvast või maandunud õhusõidukist teatab lennujaama dispetšer lennujaama piiripunkti esindajale kohe;
  5) pääste- ja kiirabiteenust osutava personali ja sõidukite suhtes üldjuhul ei kohaldata piirikontrolli ajutise taaskehtestamisega kaasnevaid toiminguid;
  6) erandlikel asjaoludel võib piirikontrolli teostav politseiametnik anda isikule loa ületada sisepiiri väljaspool piiripunkti, kui tal on Eestisse saabumiseks ja Eestis viibimiseks seaduslik alus, nõuetekohane isikut tõendav dokument ja tema isik on tuvastatud või tema isikusamasus on kontrollitud.

§ 4.  Piirirežiimi eeskirjast tulenevate nõuete kohaldamise erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel

  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 «Piirirežiimi eeskirja kinnitamine» kinnitatud «Piirirežiimi eeskirja» (edaspidi «Piirirežiimi eeskiri») punkte 4, 13, 25, 26–31 ja 41 ei kohaldata §-des 6 ja 7 nimetatud piiripunktides sisepiiri ületavate isikute ja transpordivahendite suhtes.

§ 5.  Piiripunktide infrastruktuuri erisused piirikontrolli ajutisel taaskehtestamisel

  (1) «Riigipiiri seadusest» ja «Piirirežiimi eeskirjast» tulenevaid infrastruktuuri rajamise nõudeid ei kohaldata §-s 6 nimetatud maantee- ja raudteepiiripunktide suhtes.

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet korraldab liikluskorralduse tähistamise ajutise piirikontrolli teostamise kohtades ja valvataval sisepiiril.

§ 6.  Ajutiselt avatavad piiripunktid Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril

  Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi riigipiiril taaskehtestatakse piirikontroll järgmistes ajutistes piiripunktides:
  1) rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid maanteelõikudel:

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud
Ikla piiripunkt Tallinna-Pärnu-Ikla maantee 24 h
Vana-Ikla piiripunkt Rannametsa–Ikla maantee 24 h
Jäärja piiripunkt Kilingi-Nõmme–Kiisa maantee 24 h
Vastse-Roosa piiripunkt Mõniste–Ape maantee 24 h
Murati piiripunkt Riia–Pihkva maantee 24 h
Mõisaküla piiripunkt Mõisaküla tee 24 h; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele
Valga-1 piiripunkt Jõhvi–Tartu–Valga maantee 24 h
Valga-2 piiripunkt Valga, Raja tänav 24 h
Valga-3 piiripunkt Valga, Sepa tänav 24 h; kuni 3500 kg registrimassiga sõidukitele

  2) rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid raudteejaamades:
Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud
Valga raudtee piiripunkt Valga raudteejaam 24 h

§ 7.  Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sadamates ja lennujaamades

  Sisepiiri ületavate isikute suhtes taaskehtestatakse ajutiselt piirikontroll sadamates ja lennujaamades järgmistes piiripunktides:
  1) rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid mere- ja piiriveekogude sadamates:

Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba
vormistamisel
Dirhami piiripunkt Dirhami sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Heltermaa piiripunkt Heltermaa sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Kunda piiripunkt Kunda sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Lehtma piiripunkt Lehtma sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Loksa piiripunkt Loksa sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Miiduranna piiripunkt Miiduranna sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Muuga piiripunkt Muuga sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Mõntu piiripunkt Mõntu sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Narva-Jõesuu piiripunkt Narva-Jõesuu sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Paldiski-1 piiripunkt Paldiski Põhjasadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Paldiski-2 piiripunkt Paldiski Lõunasadam Avatud määratud ajal  
Praaga piiripunkt Praaga, Vara vald   Avatud hooajaliselt määratud ajal; reisi- ja kaubalaevad Tollivormistus Tartu Jõesadamas
Pärnu-2 piiripunkt Pärnu sadam Avatud määratud ajal  
Rohuküla piiripunkt Rohuküla sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Roomassaare piiripunkt Roomassaare sadam 24 h Väljakutsel
Saaremaa sadama piiripunkt Saaremaa sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Sillamäe sadama piiripunkt Sillamäe sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Tallinna-2 piiripunkt Meeruse sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-3 piiripunkt Bekkeri sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-4 piiripunkt Vene-Balti sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-5 piiripunkt Paljassaare sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Tallinna-8 piiripunkt Peetri sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel
Tallinna-10 piiripunkt Patareisadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad  
Tallinna-11 piiripunkt Vanasadam Avatud määratud ajal  
Tallinna-12 piiripunkt Pirita sadam Avatud määratud ajal; ainult väikelaevad Väljakutsel
Veere piiripunkt Veere sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Vergi piiripunkt Vergi sadam Avatud määratud ajal Väljakutsel
Virtsu piiripunkt Virtsu sadam Avatud määratud ajal; v.a väikelaevad Väljakutsel

  2) rahvusvaheliseks liikluseks avatud piiripunktid lennujaamades:
Piiripunkti nimetus Piirikontrolli toimumise koht Piiriületuse võimalused ja piirangud Erisused kauba
vormistamisel
Kuressaare-2 piiripunkt Kuressaare lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Kärdla piiripunkt Kärdla lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Pärnu-1 piiripunkt Pärnu lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Tallinna-1 piiripunkt Tallinna lennujaam Avatud määratud ajal  
Tallinna-13 piiripunkt Linnahalli helikopteriterminal Avatud määratud ajal Väljakutsel
Tartu-1 piiripunkt Tartu lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel Väljakutsel
Ämari piiripunkt Ämari lennujaam Avatud määratud ajal; väljakutsel ainult erikorraldusel Väljakutsel

§ 8.  Maksu- ja Tolliameti tõhustatud kontroll riigipiiril

  Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise ajal teostab Maksu- ja Tolliamet sisepiiril keeldude ja piirangute järgimise üle tõhustatud riiklikku järelevalvet, tuginedes riskianalüüsile.

§ 9.  Kaitseliidu osalemine riigipiiri valvamisel

  (1) Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel võib kasutada Kaitseliitu.

  (2) Kirjaliku taotluse Kaitseliidu kasutamiseks sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel esitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Kaitseliidu ülemale. Taotluses tuleb muu hulgas välja tuua kasutada soovitavate kaitseliitlaste arv, ülesanded ning kasutamise aeg.

  (3) Kaitseliidu ülem määrab maleva või malevad, kes korraldavad kaitseliitlaste kutsumise.

  (4) Kaitseliit täidab sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel Politsei- ja Piirivalveameti antud ülesandeid.

  (5) Kaitseliitlane allub sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel tegevust juhtivale politseiametnikule.

  (6) Kaitseliitlane on kohustatud sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel tegevust juhtiva politseiametniku korraldusel kandma Politsei- ja Piirivalveameti poolt selleks ettenähtud helkurvesti.

  (7) Kaitseliitlasel on keelatud sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamisega seotud ülesannete täitmisele kaasa võtta relva ja erivahendeid. Samuti on keelatud relva ja erivahendeid kasutada.

  (8) Kaitseliitlasel on vahetu sunni kohaldamise õigus «Politsei ja piirivalve seaduse» §-des 29–32 ja 324 sätestatud alustel ja korras.

  (9) Politsei- ja Piirivalveamet või Siseministeerium sõlmib Kaitseliiduga kokkuleppe, milles nähakse ette, millised sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamisega seotud kulud ja millises ulatuses kaitseliitlasele hüvitatakse.

  (10) Kaitseliitlasele võib maksta sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisel taaskehtestamisel täidetud ülesannete eest tasu. Samuti võib katta tema toitlustamisega ja majutamisega seotud põhjendatud kulud ning transpordi- ja sidekulud, mis on tekkinud vahetult sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise tõttu.

  (11) Politsei- ja Piirivalveamet või Siseministeerium katab Kaitseliiduga sõlmitud kokkuleppe alusel kulud, mis tekkivad seoses Kaitseliidu kasutamisega sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamisega, selleks ettenähtud rahaliste vahendite arvelt.

§ 10.  Maanteeameti kohustused

  Maanteeamet on kohustatud vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti juhistele korraldama sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutiseks taaskehtestamiseks liiklust piiravate ja suunavate märkide, viitade, tähiste ja tõkkepuude paigaldamise.

§ 11.  Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamise ettevalmistamine ja lõpetamine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, Kaitseliit, Maanteeamet ja muu asjassepuutuv haldusorgan võib alustada ettevalmistusi sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutiseks taaskehtestamiseks, sealhulgas paigaldada seadmeid, märke, viitasid, tähiseid, tõkkepuid ja rajatisi, alates käesoleva määruse jõustumisest.

  (2) Lõikes 1 nimetatud haldusorgan on kohustatud eemaldama sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutiseks taaskehtestamiseks paigaldatud seadmed, märgid, viidad, tähised, tõkkepuud ja rajatised ühe kuu jooksul pärast sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise lõpetamist, kui nende paigaldamine või kasutamine on vastuolus «Riigipiiri seadusega».

§ 12.  Prefektuuri pädevus

  Sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutise taaskehtestamisega kaasnevaid Politsei- ja Piirivalvemeti ülesandeid võib täita Politsei- ja Piirivalveameti prefektuur.

§ 13.  Avalikkuse ja asjaomaste asutuste informeerimine

  Siseministeerium koostöös Välisministeeriumiga korraldab üldsuse, Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide informeerimise sisepiiril piirikontrolli ja riigipiiri valvamise ajutisest taaskehtestamisest õigusaktidega sätestatud korras.

§ 14.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 5. aprillil 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Siseminister Marko POMERANTS


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json