Teksti suurus:

Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid

Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Lääne maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 05.10.2006 nr 214
RT I 2006, 46, 337
jõustumine 27.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.  Parkide piirid

  Lääne maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Ants Laikmaa kodupark4
  2) Haapsalu lossipark ja Krahviaed2
  3) Koluvere mõisa park3
  4) Liivi mõisa park4
  5) Massu mõisa park3
  6) Matsalu mõisa park3
  7) Palivere mõisa park4
  8) Pürksi mõisa park4
  9) Uuemõisa mõisa park4
  10) Vanamõisa mõisa park3
  11) Vatla mõisa park3.

§ 2.  Kaitsekord

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 « Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri ».

§ 3.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]


1Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

3Park on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 22. aprilli 1964. a otsusega nr 17 «Looduslikult kaunite kohtade, parkide, põliste puude ja teiste kaitset väärivate looduslike objektide säilitamiseks».

4Park on kaitse alla võetud Haapsalu Rajooni TSN Täitevkomitee 11. juuli 1973. a otsusega nr 148 «Riikliku kaitse alla võetud parkide nimekirja korrigeerimisest».

Ants Laikmaa

Haapsalu

Koluvere

Liivi

Massu

Matsalu

Palivere

Pürksi

Uuemõisa

Vanamõisa

Vatla

/otsingu_soovitused.json