Teksti suurus:

Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid

Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.07.2020
Avaldamismärge:

Jõgeva maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 05.10.2006 nr 212
RT I 2006, 46, 335
jõustumine 27.10.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.  Parkide piirid

  Jõgeva maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Adavere mõisa park3
  2) Elistvere mõisa park3
  3) Jõgeva mõisa park3
  4) Kaiavere mõisa park3
  5) Kuremaa mõisa park2
  6) Kurista mõisa park3
  7) Kördiööbiku park Põltsamaal4
  8) Laiuse kirikupark3
  9) Põltsamaa Lossi tänava metsapark4
  10) Lustivere mõisa park3
  11) Luua mõisa park2
  12) Pajusi mõisa park3
  13) Pala mõisa park3
  14) Palamuse kirikupark3
  15) Puurmani mõisa park2
  16) Roela mõisa park3
  17) Saare mõisa park3
  18) Põltsamaa Sõpruse park4
  19) Tabivere mõisa park3
  20) Tapiku mõisa park3
  21) Torma mõisa park3
  22) Uue-Põltsamaa mõisa park3
  23) Vaimastvere mõisa park3
  24) Vana-Põltsamaa mõisa park3
  25) Visusti mõisa park3
  26) Võisiku mõisa park3.

§ 2.  Kaitsekord

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 « Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri ».


1Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

3Park on kaitse alla võetud Jõgeva Rajooni TSN Täitevkomitee 17. juuli 1968. a otsusega nr 113 «Looduse kaitsest Jõgeva rajoonis».

4Park on kaitse alla võetud Jõgeva Maavalitsuse 6. mai 1992. a määrusega nr 81 «Kohalike looduskaitsealade moodustamine».

Adavere

Elistvere

Jõgeva

Kaiavere

Kuremaa

Kurista

Kördiööbiku

Laiuse

Lustivere

Luua

Pajusi

Pala

Palamuse

Puurmani

Põltsamaa Lossi

Põltsamaa Sõpruse

Roela

Saare

Tabivere

Tapiku

Torma

Uue-Põltsamaa

Vaimastvere

Vana-Põltsamaa

Visusti

Võisiku

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json