Teksti suurus:

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2017
Avaldamismärge:

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 29.06.2006 nr 152
RT I 2006, 33, 252
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.  Parkide piirid

  Ida-Viru maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Aa mõisa park3;
  2) Iisaku mõisa park3;
  3) Illuka mõisa park3;
  4) Järve mõisa park3;
  5) Kalvi mõisa park3;
  6) Kiikla mõisa park3;
  7) Kukruse mõisa park3;
  8) Kurtna mõisa park3;
  9) Maidla mõisa park3;
  10) Mäetaguse mõisa park3;
  11) Narva Pimeaed2;
  12) Pagari mõisa park3;
  13) Püssi mõisa park3;
  14) Saka mõisa park3;
  15) Voka mõisa park3.

§ 2.  Kaitsekord

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».


1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Narva Pimeaia osas põhikaardi puudumise tõttu on erandina kasutatud Narva linna 2005. a geodeetilist aluskaarti.
Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

3 Park on kaitse alla võetud Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee 24. novembri 1965. a otsusega nr 192 «Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis».

 

Aa mõis

Iisaku mõis

Illaku mõis

Järve mõis

Kalvi mõis

Kiikla mõis

Kukruse mõis

Kurtna mõis

Maidla mõis

Mäetaguse mõis

Narva Pimeaed

Pagari mõis

Püssi mõis

Saka mõis

Voka mõis

/otsingu_soovitused.json