Teksti suurus:

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.04.2017, 9

Ida-Viru maakonna kaitsealuste parkide piirid

Vastu võetud 29.06.2006 nr 152
RT I 2006, 33, 252
jõustumine 20.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.01.2009RT I 2009, 7, 4801.02.2009
19.03.2010RT I 2010, 13, 7001.04.2010
17.04.2017RT I, 21.04.2017, 401.05.2017

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel ja kooskõlas § 11 lõike 1 punktiga 3.

§ 1.  Parkide piirid

  Ida-Viru maakonnas paiknevate järgmiste parkide piirid on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Aa mõisa park3;
  2) Iisaku mõisa park3;
  3) Illuka mõisa park3;
  4) Järve mõisa park3;
  5) Kalvi mõisa park3;
  6) Kiikla mõisa park3;
  7) Kukruse mõisa park3;
  8) Kurtna mõisa park3;
  9) Maidla mõisa park3;
  10) Mäetaguse mõisa park3;
  11) Narva Pimeaed2;
  12) Pagari mõisa park3;
  13) Püssi mõisa park3;
  14) [kehtetu - RT I, 21.04.2017, 4 - jõust. 01.05.2017]
  15) Voka mõisa park3.

§ 2.  Kaitsekord

  Paragrahvis 1 nimetatud parkide kaitsekord on sätestatud Vabariigi Valitsuse 3. märtsi 2006. a määrusega nr 64 «Kaitsealuste parkide, arboreetumite ja puistute kaitse-eeskiri».


1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1 : 10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005. a. Narva Pimeaia osas põhikaardi puudumise tõttu on erandina kasutatud Narva linna 2005. a geodeetilist aluskaarti.
Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).
[RT I 2010, 13, 70 - jõust. 01.04.2010]

2 Park on kaitse alla võetud Eesti NSV Ministrite Nõukogu 5. juuni 1959. a määrusega nr 218 «Abinõudest parkide säilitamiseks ja korrastamiseks vabariigis».

3 Park on kaitse alla võetud Kohtla-Järve Rajooni TSN Täitevkomitee 24. novembri 1965. a otsusega nr 192 «Looduse kaitsest Kohtla-Järve rajoonis».

 

Aa mõis

Iisaku mõis

Illaku mõis

Järve mõis

Kalvi mõis

Kiikla mõis

Kukruse mõis

Kurtna mõis

Maidla mõis

Mäetaguse mõis

Narva Pimeaed

Pagari mõis

Püssi mõis

Saka mõis
[Kehtetu - RT I, 21.04.2017, 4 - jõust. 01.05.2017]

Voka mõis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json