Teksti suurus:

Valitsuskomisjoni moodustamine Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 26.08.2015, 2

Valitsuskomisjoni moodustamine Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks
[RTL 2008, 48, 662 - jõust. 05.06.2008]

Vastu võetud 10.02.1999 nr 157
RT I 1999, 15, 250
jõustumine 10.02.1999

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.06.1999RTL 1999, 99, 121308.06.1999
02.03.2000RTL 2000, 31, 42102.03.2000
05.06.2001RTL 2001, 70, 95105.06.2001
02.04.2002RTL 2002, 47, 66002.04.2002
12.05.2003RTL 2003, 60, 85812.05.2003
15.12.2004RTL 2004, 155, 235215.12.2004
05.06.2008RTL 2008, 48, 66205.06.2008
25.03.2010RTL 2010, 16, 29825.03.2010
17.03.2011RT III, 21.03.2011, 417.03.2011
27.09.2012RT III, 02.10.2012, 127.09.2012
03.09.2014RT III, 05.09.2014, 303.09.2014
13.08.2015RT III, 26.08.2015, 101.09.2015

«Vabariigi Valitsuse seaduse» § 21 alusel:
[RTL 2008, 48, 662 - jõust. 05.06.2008]

1. Moodustada Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks valitsuskomisjon (edaspidi komisjon).
[RTL 2008, 48, 662 - jõust. 05.06.2008]

2. Nimetada komisjoni esimeheks valdkonna eest vastutav minister ja kaasesimeheks Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop ning komisjoni liikmeteks:
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Konsistooriumi nimetatud kuus esindajat (enamik nendest nimetatakse Konsistooriumi liikmete hulgast)
Justiitsministeeriumi esindaja (asekantsler)
Muinsuskaitseameti peadirektor
Rahandusministeeriumi esindaja (riigieelarve osakonnast)
Siseministeeriumi esindajad (kaks usuasjade osakonnast)
Sotsiaalministeeriumi esindaja
Välisministeeriumi esindaja
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

3. Komisjonil jätkata Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostöö arendamiseks 1995. aastal moodustatud ühiskomisjoni, mille koosseisu Vabariigi Valitsus nimetas oma esindajad Vabariigi Valitsuse 4. augusti 1995. a korraldusega nr 704-k, tööd.

4. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus:
  1) kaasata komisjonis läbivaatamisele tulevate küsimuste ettevalmistamisele ja lahendamisele riigi- ja omavalitsusasutuste esindajaid, teadlasi ja teisi asjatundjaid;
  2) saada riigi- ja omavalitsusasutustelt tööks vajalikku asjakohast informatsiooni.

5. Siseministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.

6. Komisjonil informeerida Vabariigi Valitsust oma tööst ja lahendamist vajavatest probleemidest vähemalt üks kord aastas.

7. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json