Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 77 „Keskkonnatasu arvutuse vormid” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 18, 317

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 77 „Keskkonnatasu arvutuse vormid” muutmine

Vastu võetud 29.03.2010 nr 8

Määrus kehtestatakse «Keskkonnatasude seaduse» § 31 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 20. detsembri 2005. a määruse nr 77 «Keskkonnatasu arvutuse vormid» (RTL 2005, 123, 1950; 2009, 11, 131) lisad 1, 2, 3, 4 ja 5 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1, 2, 3, 4 ja 5.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 30.03.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01080.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json