Teksti suurus:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2011
Avaldamismärge:

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm

Vastu võetud 25.05.2005 nr 41
RTL 2005, 60, 863
jõustumine 10.06.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 48 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.    Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse annab pädev asutus – Keskkonnateabe Keskus.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

§ 2.  Registreerimistunnistusele kantakse:

1) Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuse nimetus;

2) keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi logo;

3) sertifikaadi saaja-organisatsiooni nimetus, aadress, tegevusala ja kood;

4) tõendaja nimi ja akrediteeringu number;

5) märge, et organisatsioon vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS (EÜT L 114, 24.04.2001, lk 1–129) nõuetele ning võib kasutada EMASi logo;

6) sertifikaadi registreerimisnumber ja kehtivuse tähtaeg;

7) Keskkonnateabe Keskuse logo ja direktori allkiri;


[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

8) sertifikaadi andmise koht ja aeg.

§ 3.    Registreerimistunnistuse vorm on esitatud määruse lisas. Vormis nõutavad andmed kirjutatakse kaldkirjas oleva teksti asemele.Keskkonnaministri 25. mai 2005. a määruse nr 41
«Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemi registreerimistunnistuses sisalduvate andmete loetelu ja tunnistuse vorm»
lisa
[RTL 2010, 18, 316 – jõust. 12.04.2010]


KESKKONNAJUHTIMIS- JA
KESKKONNAAUDITEERIMISSÜSTEEMI
SERTIFIKAAT

/EMASi logo/

/organisatsiooni nimetus/
/organisatsiooni aadress/
Tegevusala ja kood:
Keskkonnaaruande on kinnitanud:
/tõendaja nimi ja akrediteeringu number/
/organisatsiooni nimetus/ vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse 761/2001/EÜ organisatsioonide vabatahtliku osalemise võimaldamise kohta ühenduse keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteemis EMAS nõuetele ning võib kasutada EMASi logo.
Registreerimisnumber
Sertifikaat on kehtiv kuni /kuupäev, kuu, aasta/

/Keskkonnateabe Keskuse logo/

/direktori allkiri/
/sertifikaadi andmise koht ja aeg/

[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

/otsingu_soovitused.json