Teksti suurus:

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.01.2022
Avaldamismärge:

Jõgevamaa looduse üksikobjektide kaitse alla võtmine

Vastu võetud 17.04.2006 nr 29
RTL 2006, 36, 624
jõustumine 30.04.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.01.2009RTL 2009, 11, 13101.02.2009
26.03.2010RTL 2010, 18, 31612.04.2010

Määrus kehtestatakse « Looduskaitseseaduse » § 10 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kaitse alla võtmise eesmärk

  Kaitse alla võtmise eesmärk on tagada Jõgeva maakonna suuremate rändrahnude, esinduslikumate langeallikate rühma ja põlispuu säilimine.

§ 2.  Kaitse alla võtmine ja piiranguvööndi ulatuse määramine

  Jõgevamaal võetakse kaitse alla järgmised üksikobjektid koos neid ümbritseva piiranguvööndi ulatusega, mille piir on esitatud kaardil määruse lisas1:
  1) Kivioja rändrahn Pajusi vallas Kaave külas – 15 m;
  2) Näkikivi Puurmani vallas Tammiku külas – 15 m;
  3) Ruskavere rändrahn Saare vallas Ruskavere külas – 15 m;
  4) Taska-Sepasaare rändrahn Pajusi vallas Uuevälja külas – 15 m;
  5) Tarakvere allikad (5 tk) Saare vallas Tarakvere külas – 25 m;
  6) Torma tamm Torma alevikus – 15 m.

§ 3.  Üksikobjekti valitseja

  Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide valitseja on Keskkonnaamet.
[RTL 2009, 11, 131 - jõust. 01.02.2009]

§ 4.  Kaitsekord

  Paragrahvis 2 nimetatud üksikobjektide kaitsekord on kehtestatud keskkonnaministri 2. aprilli 2003. a määrusega nr 27 «Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri».


1Üksikobjektide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee). Kaartide koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000), kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja Maakatastri andmeid seisuga november 2005. a.
[RTL 2010, 18, 316 - jõust. 12.04.2010]

Kivioja rändrahn

Näkikivi

Ruskavere rändrahn

Tarakvere allikad

Taska-Sepasaare rändrahn

Torma tamm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json