Teksti suurus:

Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2036
Avaldamismärge:

Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord
[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]

Vastu võetud 16.07.1992 nr 207
RT 1992, 30, 402
jõustumine 01.07.1992

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.11.1992RT 1992, 51, 64327.11.1992
31.05.1994 nr. 196 RT I 1994, 41, 666 10.06.1994
15.12.2005RT I 2005, 70, 54101.01.2006
07.02.2006RT I 2006, 9, 5518.02.2006 , rakendatakse alates 1.01.2006
05.10.2006RT I 2006, 46, 33827.10.2006
04.01.2007RT I 2007, 2, 912.01.2007
05.06.2008RT I 2008, 24, 15916.06.2008
01.04.2010RT I 2010, 15, 8111.04.2010


Väljateenitud aastate pensionide seaduse» §-de 2 ja 15 alusel:
[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]


1. Kinnitada juurdelisatud:

1) politseiametnikele, vanglaametnikele ja päästeteenistujatele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate ametinimetuste loetelu ning neile selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvestamise kord;


[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]

2) tsiviillennundustöötajatele ja  katselenduritele väljateenitud  aastate  pensionile  õigust  andvate  ametikohtade loetelu;3) tsiviillennundustöötajatele ja  katselenduritele väljateenitud aastate staaži arvutamise kord;


[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]

4) allmaa- ja pealmaamäetööde ja kutsealade loetelu, kus töötamine annab õiguse väljateenitud aastate pensionile;5) mere-, jõe- ja kalalaevastiku laevade tüübid ning ujuvkoosseisu kutsealad ja ametikohad, millistel töötamine annab õiguse väljateenitud aastate pensionile;


[RT I 2008, 24, 159 - jõust. 16.06.2008]

6) tootmis- ja kutsealad, kus töötamine annab tekstiilitööstuse ettevõtete töötajatele õiguse  väljateenitud aastate pensionile;


[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]

7) pedagoogidele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate asutuste ja ametikohtade loetelu;8) pedagoogidele väljateenitud aastate pensionide määramiseks vajaliku pedagoogilise töö staaži arvestamise kord;


[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]

9) riigi-, munitsipaal- ja eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses ja rahvusooperis väljateenitud aastate pensionile õigust omavate artistide ametikohtade loetelu.


[RT I 2007, 2, 9 - jõust. 12.01.2007]

Kehtestada, et selgitusi väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelude rakendamise kohta annab Sotsiaalministeerium.

[RT I 2005, 70, 541 - jõust. 01.01.2006]

21. Lisas «Tootmis- ja kutsealad, kus töötamine annab tekstiilitööstuse ettevõtete töötajatele õiguse väljateenitud aastate pensionile» nimetatud naissoost meistriabidel on õigus väljateenitud aastate pensionile, kui neil on väljateenitud aastate pensioni määramiseks vajalik staaž omandatud 1. jaanuariks 2007. a.

[RT I 2006, 9, 55 - jõust. 18.02.2006]

22. Lisa «Riigi-, munitsipaal- ja eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses ja rahvusooperis väljateenitud aastate pensionile õigust omavate artistide ametikohtade loetelu» punkti 2 alapunktis 1 nimetatud vokaalsolistidest on naistel kuni 2015. aastani õigus väljateenitud aastate pensionile vastavalt «Väljateenitud aastate pensionide seaduse» §-s 231 sätestatud loomingulise töö staažile.

[RT I 2007, 2, 9 - jõust. 12.01.2007]

3. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Politseiametnikele, vanglaametnikele ja päästeteenistujatele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate ametinimetuste loetelu ning neile selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvestamise kord

Lisa Tsiviillennundustöötajatele ja katselenduritele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate ametikohtade loetelu

Lisa Tsiviillennundustöötajatele ja katselenduritele väljateenitud aastate staaži arvutamise kord

Lisa Allmaa- ja pealmaamäetööde ja kutsealade loetelu, kus töötamine annab õiguse väljateenitud aastate pensionile

Lisa Mere-, jõe- ja kalalaevastiku laevade tüübid ning ujuvkoosseisu kutsealad ja ametikohad, millistel töötamine annab õiguse väljateenitud aastate pensionile

Lisa Tootmis-ja kutsealad, kus töötamine annab tekstiilitööstuse ettevõtete töötajatele õiguse väljateenitud aastate pensionile

Lisa Pedagoogidele väljateenitud aastate pensionile õigust andvate asutuste ja ametikohtade loetelu

Lisa Pedagoogidele väljateenitud aastate pensionide määramiseks vajaliku pedagoogilise töö staaži arvestamise kord

Lisa Riigi-, munitsipaal- ja eraetendusasutuses, sihtasutusena tegutsevas etendusasutuses ja rahvusooperis väljateenitud aastate pensionile õigust omavate artistide ametikohtade loetelu

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json