Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Rannu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 72, 994

Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 25.03.2010 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lg 5 ja 6 alusel.

§ 1. Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2. Toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

1) korteriüür või hooldustasu - kuni 20 krooni 1 m² kohta kuus;

2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojaenergia või kütuse maksumus:

a) kaugküttega, soojaveevarustusega eluruum – kuni 30 krooni 1 m² kohta kuus;

b) kaugkütteta (ahi-, gaasi- ja elektriküttega eluruum) – kuni 25 krooni 1 m² kohta kuus;

c) juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuse maksumus – kuni 3 m³ pereliikme kohta kuus;

4) tarbitud elektrienergia maksumus – kuni 250 krooni üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 125 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus;

5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus – kuni 100 krooni üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 75 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus.

Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

6) maamaksukulud - kuni 2 krooni 1 m² kohta kuus;

7) hoonekindlustuse kulud - kuni 2 krooni 1 m² kohta kuus;

8) tegelik olmejäätmete veotasu – kuni 50 krooni üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 30 krooni iga järgneva pereliikme kohta kuus.

§ 3. Rakendussätted

(1) Rannu Vallavolikogu 19.10.2006. a määrus nr 16 «Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel» tunnistatakse kehtetuks.

(2) Määrus jõustub 01.aprillil 2010.a.

Volikogu esimees Heino GOTTLOB