Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.04.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 16, 82

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määruse nr 144 „Kalapüügieeskiri” muutmine

Vastu võetud 08.04.2010 nr 45

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 17 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 9. mai 2003. a määrust nr 144 «Kalapüügieeskiri» (RT I 2003, 41, 282; 2009, 4, 31) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 37 lõiget 1 täiendatakse punktiga 26 järgmises sõnastuses:

«26) püüda lesta Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (edaspidi ICES) alarajoonis 32 – 15. veebruarist 31. maini ning ICESi alarajoonides 28 ja 29 – 15. veebruarist 15. maini.»;

2) paragrahvi 44 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

«2) lesta – vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu asjakohasele määrusele, millega kehtestatakse Läänemere püügivõimalused ning lisatingimused;
3) siiga, vimba, latikat, haugi, säinast, koha, lutsu, linaskit, ahvenat, räime, meritinti – kuni 8% saagist võrgupüügil ja kuni 5% muude püünistega püügil – arvuliselt kõigi nende liikide kogusaagist.»

Peaminister Andrus ANSIP
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json