Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:08.04.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 19, 351

Vabariigi Valitsuse korralduste muutmine seoses Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskuse ning Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse ühendamisega Keskkonnateabe Keskuseks

Vastu võetud 08.04.2010 nr 131

«Keskkonnaregistri seaduse» § 4 lõike 2 ja «Looduskaitseseaduse» § 91 lõike 6 alusel:

1. Asendada Vabariigi Valitsuse 27. mai 2003. a korralduse nr 333-k «Keskkonnaregistri volitatud töötleja määramine» (RTL 2003, 67, 980; 2006, 51, 946) punktis 1 sõnad «Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus» sõnadega «Keskkonnateabe Keskus».

2. Sõnastada Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k «Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri» (RTL 2004, 111, 1758; 2009, 39, 516) esimene normitehniline märkus järgmiselt:

«1 Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»

Peaminister Andrus ANSIP
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json