Teksti suurus:

Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograafilise uuringu tegemise kord

Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograafilise uuringu tegemise kord - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:

Arestialustele, vahistatutele ja kinnipeetavatele ning nendega vahetult kokkupuutuvatele vanglaametnikele ja valve- ning tervishoiutöötajatele kohustusliku kopsude radiograafilise uuringu tegemise kord

Vastu võetud 30.10.2003 nr 115
RTL 2003, 115, 1828
jõustumine 17.11.2003, osaliselt 1.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
01.04.2010RTL 2010, 19, 34617.04.2010

Määrus kehtestatakse  «Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse» § 17 lõike 3 punkti 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  (1) Määrust rakendatakse kõigi vanglasse või arestimajja paigutatud arestialuste, vahistatute ja kinnipeetavate suhtes.

  (2) Määrust rakendatakse asutuse juhi poolt määratud vanglaametnike ja valve- ning tervishoiutöötajate suhtes, kes puutuvad vahetult kokku arestialuste, vahistatute või kinnipeetavatega.

§ 2.  Vanglasse paigutatud vahistatule ja kinnipeetavale radiograafilise uuringu tegemine

  (1) Vahistatu ja kinnipeetava kopsude esmane kohustuslik radiograafiline uuring tehakse esimese viie tööpäeva jooksul alates isiku esmakordsest paigutamisest vanglasse.

  (2) Vahistatule ja kinnipeetavale tehakse täiendavaid kopsude kohustuslikke radiograafilisi uuringuid üks kord aastas.

  (3) Vanglasse paigutatav ilmsete haigustunnustega isik ja isik, kelle kohta vangla tervishoiutöötjal on andmeid, et ta põeb aktiivset tuberkuloosi, eraldatakse teistest kohe, radiograafilist uuringut ära ootamata. Edasine paigutamine otsustatakse lähtuvalt uuringu tulemustest.

  (4) Uuringud viiakse läbi vangla või muu tervishoiuteenuse osutaja statsionaarses või liikuvas radioloogiakabinetis järelevalve all, tagades valvepersonalile vajaliku kiirguskaitse.

§ 3.  Arestimajja paigutatud arestialusele, vahistatule ja kinnipeetavale radiograafilise uuringu tegemine

  (1) Vahistatu, arestialuse ja kinnipeetava kopsude radiograafiline uuring tehakse esimese kümme tööpäeva jooksul alates isiku arestimajja paigutamisest, välja arvatud juhtudel, kui dokumentaalselt tõestatud eelmise radiograafilise uuringu tegemisest on möödunud vähem kui üks aasta.

  (2) Arestimajja paigutatav ilmsete haigustunnustega isik ja isik, kelle kohta on andmeid, et ta põeb aktiivset tuberkuloosi, eraldatakse teistest kohe, radiograafilist uuringut ära ootamata.

  (3) Uuringud viiakse läbi tervishoiuteenuse osutaja statsionaarses või liikuvas radioloogiakabinetis politsei järelevalve all, tagades valvepersonalile vajaliku kiirguskaitse.

  (4) Radiograafilise uuringu tulemus fikseeritakse vabas vormis arsti otsusena, mida säilitatakse arestimajas viis aastat. Koopia arsti otsusest antakse vahistatule, arestialusele või kinnipeetavale tema soovil.

§ 4.  Teenistujale radiograafilise uuringu tegemine

  Paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud isikute radiograafiline uuring viiakse läbi «Politsei ja piirivalve seaduse» § 71 lõike 4, «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 13 lõike 7 ja «Vangistusseaduse» § 146 alusel kehtestatud korras vähemalt üks kord aastas.
[RTL 2010, 19, 346 - jõust. 17.04.2010]

§ 5.  Rakendussätted

  Määruse § 3 jõustub 1. jaanuaril 2005. aastal.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json