Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 „Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 16, 86

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 „Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised” muutmine

Vastu võetud 15.04.2010 nr 49

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 52 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 «Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised» (RT I 2004, 35, 241; 2008, 2, 16) § 25 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 1. juunil 2010. a.

Peaminister Andrus ANSIP
Rahandusminister Jürgen LIGI
Riigikantselei istungiosakonna juhataja
riigisekretäri ülesannetes Aivar RAHNO

/otsingu_soovitused.json