Teksti suurus:

Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.07.2019, 4

Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri1

Vastu võetud 19.04.2010 nr 12
RTL 2010, 21, 375
jõustumine 01.05.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.09.2015RT I, 25.09.2015, 105.10.2015
14.12.2016RT I, 22.12.2016, 301.01.2017
12.07.2018RT I, 19.07.2018, 129.07.2018
28.06.2019RT I, 04.07.2019, 214.07.2019

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kaitse alla võtmise eesmärk

  Määrusega võetakse kaitse alla Vabariigi Valitsuse 20. mai 2004. a määruse nr 195 «I ja II kaitsekategooria liikide kaitse alla võtmine» § 4 lõike 2 punkti 7 kohaselt I kaitsekategooriasse kuuluva liigi väike-konnakotka (Aquila pomarina) isendite väljaspool kaitsealasid asuvad püsielupaigad liigi soodsa seisundi tagamiseks.

§ 2.   Väike-konnakotka püsielupaikade kaitse alla võtmine2

  (1) Harju maakonnas võetakse kaitse alla väike-konnakotka Rahula püsielupaik Saku vallas Rahula külas.

  (2) Ida-Viru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Pasti püsielupaik Alutaguse vallas Oonurme külas;
  2) Uuetoa püsielupaik Alutaguse vallas Metsküla külas.

  (3) Jõgeva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Lilastvere püsielupaik Jõgeva vallas Lilastvere ja Oti külas;
  2) Pikknurme püsielupaik Põltsamaa vallas Pikknurme külas;
  3) Pudivere püsielupaik Põltsamaa vallas Pudivere külas;
  4) Puiatu püsielupaik Põltsamaa vallas Puiatu külas;
  5) Rohe püsielupaik Jõgeva vallas Rohe külas;
  6) Veia püsielupaik Mustvee vallas Veia külas.

  (4) Järva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Jõeküla püsielupaik Türi vallas Jõeküla külas;
  2) Karjaküla püsielupaik Türi vallas Karjaküla külas;
  3) Lõõla püsielupaik Türi vallas Lõõla külas;
  4) Mõla püsielupaik Türi vallas Karjaküla külas;
  5) Rõhu püsielupaik Järva vallas Rõhu külas.

  (5) Lääne maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Kastja püsielupaik Lääne-Nigula vallas Kastja külas;
  2) Laiküla püsielupaik Lääne-Nigula vallas Laiküla külas.

  (6) Lääne-Viru maakonnas võetakse kaitse alla Edru väike-konnakotka püsielupaik Väike-Maarja vallas Edru külas.

  (7) Põlva maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) [kehtetu - RT I, 04.07.2019, 2 - jõust. 14.07.2019]
  2) Parapalu püsielupaik Räpina vallas Parapalu külas;
  3) Prangli püsielupaik Kanepi vallas Prangli külas;
  4) Vaadimäe püsielupaik Räpina vallas Raigla ja Köstrimäe külas.

  (8) Pärnu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Künnametsa püsielupaik Tori vallas Niidu külas;
  2) Levi püsielupaik Tori vallas Levi külas;
  3) Luuri püsielupaik Põhja-Pärnumaa vallas Luuri külas;
  4) Pihke püsielupaik Saarde vallas Laiksaare külas;
  5) Pärnjõe püsielupaik Põhja-Pärnumaa vallas Luuri ja Pärnjõe külas;
  6) Reinumurru püsielupaik Põhja-Pärnumaa vallas Reinumurru ja Ülaste külas;
  7) Saunametsa püsielupaik Saarde vallas Kikepera külas;
  8) Silingi püsielupaik Pärnu linnas Põlendmaa külas;
  9) Vahtra püsielupaik Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas;
  10) Veelikse püsielupaik Saarde vallas Veelikse külas;
  11) Viluvere püsielupaik Põhja-Pärnumaa vallas Viluvere külas;
  12) Viisireiu püsielupaik Saarde vallas Kalita ja Viisireiu külas.

  (9) Rapla maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Inda püsielupaik Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva ja Inda külas;
  2) Koogiste püsielupaik Kehtna vallas Koogiste ja Kõrbja külas;
  3) Kunsu püsielupaik Märjamaa vallas Kunsu külas;
  4) Laukna püsielupaik Märjamaa vallas Laukna külas;
  5) Sulu püsielupaik Märjamaa vallas Sulu külas.

  (10) Tartu maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Assikvere püsielupaik Peipsiääre vallas Assikvere ja Lümati külas;
  2) Kõnnujõe püsielupaik Tartu vallas Kõnnujõe külas;
  3) Metsanurga 2 püsielupaik Tartu vallas Siniküla külas;
  4) Mudajõe püsielupaik Tartu vallas Kõduküla ja Metsanuka külas;
  5) Pajukurmu püsielupaik Luunja vallas Kavastu ja Pajukurmu külas;
  6) Puhja püsielupaik Elva vallas Tännassilma külas;
  7) Rupsi püsielupaik Peipsiääre vallas Padakõrve ja Rupsi külas;
  8) Soosilla püsielupaik Nõo vallas Nõgiaru külas ning Tartu linnas Pihva ja Rõhu külas;
  9) Vara-Pilpaküla püsielupaik Peipsiääre vallas Matjama ja Vara külas;
  10) Vasula 1 püsielupaik Tartu vallas Maramaa külas ja Vasula alevikus.

  (11) Valga maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Astuvere püsielupaik Elva vallas Astuvere ja Atra külas;
  2) Kuiksilla püsielupaik Otepää vallas Lossiküla külas;
  3) Leebiku püsielupaik Tõrva vallas Kungi ja Leebiku külas;
  4) Lutsu püsielupaik Valga vallas Lepa ja Lutsu külas;
  5) Lüüdiansu püsielupaik Valga vallas Iigaste külas;
  6) Ratniku püsielupaik Valga vallas Õlatu külas;
  7) Laane püsielupaik Tõrva vallas Jõgeveste külas;
  8) Vilaski püsielupaik Valga vallas Iigaste külas.

  (12) Viljandi maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Jälevere püsielupaik Põhja-Sakala vallas Jälevere külas;
  2) Kuhjavere püsielupaik Põhja-Sakala vallas Aimla külas;
  3) Koksvere püsielupaik Põhja-Sakala vallas Maalasti külas;
  4) Paaksimaa püsielupaik Põhja-Sakala vallas Paaksimaa külas;
  5) Õisu püsielupaik Mulgi vallas Mõõnaste külas ja Viljandi vallas Sultsi külas.

  (13) Võru maakonnas võetakse kaitse alla järgmised väike-konnakotka püsielupaigad:
  1) Juraski püsielupaik Võru vallas Hinsa ja Tsolli külas;
  2) Koemetsa püsielupaik Rõuge vallas Koemetsa külas;
  3) Lehise püsielupaik Võru vallas Saarde külas;
  4) Perakõnnu püsielupaik Rõuge vallas Tundu külas.

  (14) Püsielupaikade ja nende vööndite piirid on kantud kaartidele, mis on esitatud määruse lisas.3
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]

§ 3.   Püsielupaiga valitseja

  Looduskaitseseaduse § 21 lõike 1 kohaselt on püsielupaiga valitseja (edaspidi valitseja) Keskkonnaamet.
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]

§ 4.   Kaitsekord

  (1) Püsielupaikades kehtib «Looduskaitseseaduses» määratud kaitsekord selle määruse erisustega.

  (2) Väike-konnakotka püsielupaikade maa-ala kuulub vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele sihtkaitsevööndisse ja piiranguvööndisse, välja arvatud Edru, Kastja, Koogiste, Kuhjavere, Kuiksilla, Kunsu, Künnametsa, Laiküla, Laukna, Leebiku, Metsanurga 2, Perakõnnu, Pihke, Pikknurme, Prangli, Pärnjõe, Ratniku, Reinumurru, Saunametsa, Sulu, Uuetoa, Viisireiu ja Viluvere püsielupaik, mis kuuluvad kogu ulatuses sihtkaitsevööndisse.
[RT I, 04.07.2019, 2 - jõust. 14.07.2019]

  (3) Püsielupaika läbivatel teedel on lubatud inimeste viibimine ning sõidukitega sõitmine.

  (4) Püsielupaigas on lubatud jahipidamine ja kalapüük 1. septembrist 14. märtsini.

§ 5.   Sihtkaitsevöönd

  (1) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on lubatud inimeste viibimine, marjade ja seente korjamine ning muude metsa kõrvalsaaduste varumine 1. septembrist 14. märtsini. Muul ajal on inimeste viibimine lubatud järelevalve- ja päästetöödel, loodusobjekti kaitse korraldamise ja valitsemisega seotud tegevusel ning valitseja nõusolekul teostataval teadustegevusel.
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]

  (2) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on valitseja nõusolekul lubatud olemasolevate maaparandussüsteemide hoiutööd ja veerežiimi taastamine.

  (3) Püsielupaiga sihtkaitsevööndis on valitseja nõusolekul lubatud koosluse kujundamine vastavalt kaitse eesmärgile ja väike-konnakotka elutingimuste säilitamiseks vajalik tegevus 1. septembrist 14. märtsini.
[RT I, 25.09.2015, 1 - jõust. 05.10.2015]

§ 6.   Piiranguvöönd

  (1) Püsielupaiga piiranguvööndis on lubatud valitseja nõusolekul aegjärkne ja häilraie tingimusel, et langi suurus ei ületa 2 ha.
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]

  (2) Püsielupaiga piiranguvööndis on raied keelatud 15. märtsist 31. augustini.

  (3) Püsielupaiga piiranguvööndis on keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnaselt. Valitseja võib lubada puidu kokku- ja väljavedu, kui pinnas seda võimaldab.
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]

  (4) Vahtra püsielupaiga piiranguvööndis on valitseja nõusolekul lubatud ehitise püstitamine 1. septembrist 14. märtsini.
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]


1
[Kehtetu - RT I, 25.09.2015, 1 - jõust. 05.10.2015]

2 Püsielupaigad, mis on loetletud määruse § 2 lõike 2 punktis 2; lõike 5 punktides 1 ja 2; lõikes 6; lõike 7 punktis 4; lõike 9 punktides 1, 2, 4 ja 5; lõike 10 punktis 3; lõike 11 punktis 3; lõike 12 punktis 2 ning lõike 13 punktides 2 ja 4, asuvad Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615 „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri” nimetatud Natura 2000 võrgustiku aladel, kus tegevuse kavandamisel tuleb hinnata selle mõju linnu- ja loodusala kaitse-eesmärkidele, arvestades Natura 2000 võrgustiku alade kohta kehtivaid erisusi. Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis ja Keskkonnaametis.
[RT I, 19.07.2018, 1 - jõust. 29.07.2018]

3 Looduskaitseseaduse § 53 lõike 2 alusel ei avaldata Riigi Teatajas püsielupaikade kaarte, nendega saab tutvuda Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaametis või keskkonnaregistris.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json