Teksti suurus:

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.11.2010
Avaldamismärge:

Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine

Vastu võetud 22.12.2006 nr 9
RTL 2006, 93, 1729
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.01.2007RTL 2007, 11, 17404.02.2007
18.07.2007RTL 2007, 61, 110429.07.2007
29.01.2008RTL 2008, 13, 17211.02.2008
01.07.2008RTL 2008, 59, 82820.07.2008
07.08.2008RTL 2008, 69, 99018.08.2008
28.07.2009RTL 2009, 64, 94709.08.2009
15.10.2009RTL 2009, 79, 114527.10.2009, Vändra Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval - Vändra valla valimiskomisjoni 26.10.2009. a otsus nr 6.
19.11.2009RTL 2009, 87, 126130.11.2009
20.01.2010RTL 2010, 5, 9301.02.2010
19.04.2010RTL 2010, 21, 38001.05.2010

Määrus kehtestatakse «Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse» § 6 lõike 51alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 «Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord»
[RTL 2009, 87, 1261 - jõust. 30.11.2009]

1. Kinnitada asustusüksuste nimistu vallasiseste linnade, alevite, alevike ja külade lõikes (juurde lisatud).2. Määrata asustusüksuste lahkmejoonteks seisuga 10. detsember 2006. a katastrikaardile kantud asustusüksuste lahkmejooned.


3. Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 10. detsembrist 2006. a.

Lisa Asustusüksuste nimistu

/otsingu_soovitused.json