Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:10.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 17, 93

Karistusseadustiku ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.04.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 27. aprilli 2010. a otsusega nr 640

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2010, 11, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 69 lõikes 3 asendatakse sõnad «on kutsutud tegevteenistusse või õppekogunemisele kaitsejõududesse» sõnadega «täidab ajateenistuskohustust või osaleb õppekogunemisel»;

2) paragrahvi 444 pealkirjast ja lõikest 1 jäetakse välja sõna «Garnisoni-,»;

3) paragrahvi 446 lõikest 1 ja § 447 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «või kaitseväeametniku».

§ 2. Kriminaalhooldusseaduse (RT I 1998, 4, 62; 2008, 17, 118) § 31 lõikes 5 asendatakse sõnad «on kutsutud tegevteenistusse või õppekogunemisele kaitsejõududesse» sõnadega «täidab ajateenistuskohustust või osaleb õppekogunemisel».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json