Teksti suurus:

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:17.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 23, 404

Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 29.04.2010 nr 13

Määrus kehtestatakse «Tsiviilkohtumenetluse seadustiku» § 336 lõike 3, «Äriseadustiku» § 67 lõike 4 punkti 1 ja «Mittetulundusühingute seaduse» § 76 alusel.

§ 1. Justiitsministri 28. detsembri 2005. aasta määrust nr 59 «Kohtule dokumentide esitamise kord» (RTL 2006, 5, 77; 2010, 9, 160) täiendatakse §-ga 30 järgmises sõnastuses:

Ǥ 30. Majandusaasta aruande esitamine 2009. aasta 1. jaanuaril alanud aruandeperioodi kohta

(1) Aruandeperioodi kohta, mis algas 2009. aasta 1. jaanuaril või hiljem, kuid mitte hiljem kui 2009. aasta 31. detsembril, võib käesoleva määruse § 12 lõikes 2 nimetatud raamatupidamiskohustuslane esitada majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavad dokumendid käesoleva määruse §-s 124 sätestatud korras.

(2) Enne käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud toimingut peab raamatupidamiskohustuslane esitama majandusaasta aruande ja sellega koos esitatavate dokumentide andmed aruandluskeskkonnas olevatel andmeväljadel.».

§ 2. Määrus jõustub 2010. aasta 17. mail

  Minister   Rein LANG
  Kantsler   Margus SARAPUU

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json