Teksti suurus:

Isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid

Isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid - sisukord
Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:RTL 2010, 23, 409

Isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid

Vastu võetud 30.04.2010 nr 37

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 724 lõike 8 ja § 727 lõike 12 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu, ja nende tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid.

§ 2.  Joobele viitavad tunnused

  (1) Isikul esineda võivad joobele viitavad tunnused on:
  1) isiku välimus;
  2) aeglustunud reaktsioon;
  3) häirunud kõne;
  4) aja, isiku ja koha tajumise häired;
  5) teadvuse seisund;
  6) mäluhäired;
  7) koordinatsioonihäired;
  8) käitumishäired.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tunnustele võib isikul esineda joobele viitavate tunnustena:
  1) alkoholijoobe korral alkoholilõhn väljahingatavas õhus;
  2) narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase aine tarvitamise korral hälbed silmade välimuses ja silmavaates.

§ 3.  Joobele viitavate tunnuste esinemise või mitteesinemise tuvastamise viisid

  Joobele viitavate tunnuste esinemist või mitteesinemist kontrollib politseiametnik järgmiselt:
  1) käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2, 5, 7 ja 8 loetletud tunnuseid isiku välise vaatluse abil;
  2) käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 3, 4 ja 6 loetletud tunnuseid isiku küsitlemise abil.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 19. juuni 2009. a määrus nr 53 «Isikul esineda võivate alkoholijoobele, narkootilise, psühhotroopse või muu sarnase toimega aine tarvitamisest tingitud joobele viitavate tunnuste loetelu ja joobeseisundi kontrollimise nõuded ning protokolli vorm» (RTL 2009, 49, 718; 99, 1486) tunnistatakse kehtetuks.

  Minister Hanno PEVKUR
   Kantsler Marelle ERLENHEIM

/otsingu_soovitused.json