Teksti suurus:

Arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi raskusastmed ning sellekohane protokolli vorm

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:10.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2014
Avaldamismärge:

Arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi raskusastmed ning sellekohane protokolli vorm
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]

Vastu võetud 19.06.2009 nr 52
RTL 2009, 49, 717
jõustumine 01.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 148601.01.2010
30.04.2010RTL 2010, 23, 41010.05.2010

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 727 lõike 10 alusel.


[RTL 2009, 99, 1486 - jõust. 01.01.2010]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse arsti poolt isiku terviseseisundi kirjeldamise nõuded ja kord ning narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi raskusastmed ning sellekohane protokolli vorm (lisa).
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]

§ 2.  Terviseseisundi kirjeldamise nõuded

  (1) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundit kirjeldab arst.

  (2) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi kirjeldamine toimub tervishoiuteenust osutava isiku juures (edaspidi tervishoiuasutus).

  (3) Arst annab sõltumatu hinnangu isiku terviseseisundile vastavalt oma teadmistele.

  Arst kirjeldab isiku terviseseisundit ja annab hinnangu narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamise tunnuste esinemise kohta.

  (4) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamise tunnused tuvastatakse meditsiinilise läbivaatuse käigus kliinilise leiu alusel.

  (5) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi kirjeldamise protokolli (lisa) koostab arst viivitamatult pärast isiku läbivaatust.
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]

§ 3.  Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi kirjeldamise kord

  (1) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamise tunnuste tuvastamise käigus tehtava arstliku läbivaatuse tulemused ning oma hinnangu, mis sisaldab ka terviseseisundi raskusastme määramise otsust, fikseerib arst terviseseisundi kirjeldamise protokollis.
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]

  (2) Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi kirjeldamise protokolli märgitakse:
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]
  1) tervishoiuasutuse nimi, aadress, telefon, tegevusloanumber;
  2) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, töö- või ametikoht, isikut tõendav dokument;
  3) saatekirja väljastanud asutus;
  4) läbivaatusele saabumise kuupäev ja kellaaeg;
  5) läbivaatuse põhjus;
  6) läbivaatuse teostanud arsti ametikoht, ees- ja perekonnanimi, registreerimisnumber, läbivaatuse kuupäev ja kellaaeg;
  7) isiku välimus (riietus, vigastused, süstejäljed) ja käitumine;
  8) isiku teadvuseseisund ja mälu viimaste tundide sündmuste kohta;
  9) isiku kaebused tervise suhtes;
  10) ravimite tarvitamine isiku poolt viimase 24 tunni jooksul;
  11) isiku vegetatiivsete reaktsioonide kirjeldus, pulsisagedus ja vajadusel vererõhu väärtused, hingamissagedus (kiirenenud, aeglustunud, normis);
  12) artikulatsioonihäirete olemasolu isikul;
  13) isiku pupillide suurus ja reaktsioon valgusele, nüstagmi olemasolu;
  14) tasakaalu- ja koordinatsioonihäirete olemasolu isikul;
  15) neuroloogiline või muu kliiniline leid, neuroloogiliste või psüühiliste haiguste põdemine isiku anamneesis;
  16) isiku ütlused narkootiliste või psühhotroopsete ainete tarvitamise kohta;
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]
  17) sõel- ja laboratoorsete uuringute tulemused (väljahingatav õhk, bioloogilised vedelikud);
  18) muud olulised andmed (läbivaatusest keeldumine, läbivaatuse takistamine vms);
  19) arsti hinnang terviseseisundi raskusastme kohta ja allkiri;
  20) märge isikule protokolli tutvustamise kohta;
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]
  21) märge proovimaterjali saatmise kohta ainete lõplikuks identifitseerimiseks.

  (3) Protokoll koostatakse vähemalt kahes eksemplaris, millest ametiisikule antakse protokolli originaal, teine eksemplar jääb tervishoiuasutusse.
[RTL 2010, 23, 410 - jõust. 10.05.2010]

§ 4.  Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisundi raskusastmed

  Narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamisest põhjustatud terviseseisund jagatakse raskusastmelt:
  1) narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamise tunnuseid ei esine: joobeseisundile vastav kehaliste ja/või psüühiliste funktsioonide ja reaktsioonide häirumine või muutumine ei ole sedastatav;
  2) esinevad narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamise tunnused; joobeseisundile vastav kehaliste ja/või psüühiliste funktsioonide ja reaktsioonide häirumine või muutumine ei ole sedastatav;
  3) esineb joobeseisundile vastav kehaliste ja/või psüühiliste funktsioonide ja reaktsioonide häirumine või muutumine narkootilise või psühhotroopse aine või muu sarnase toimega aine tarvitamise tulemusena;
  4) isiku keeldumise tõttu läbivaatusest ei ole otsuse tegemine võimalik.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Lisa 

/otsingu_soovitused.json