Teksti suurus:

Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu

Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu - sisukord
  Väljaandja:Regionaalminister
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.02.2014
  Avaldamismärge:RTL 2010, 25, 445

  Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu

  Vastu võetud 03.05.2010 nr 8

  Määrus kehtestatakse «Perekonnaseisutoimingute seaduse» § 7 lõike 9, § 9 lõike 11, § 15 lõike 7, § 30 lõike 4, § 36 lõike 4, § 40 lõike 7, § 43 lõike 4 ja § 49 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada järgmised perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste vormid:

   
    1) sünni registreerimise avaldus (lisa 1);
    2) isaduse omaksvõtu avaldus pärast sünni registreerimist (lisa 2);
    3) põlvnemise välistamise avaldus (lisa 3);
    4) surma registreerimise avaldus (lisa 4);
    5) abiellumisavaldus (lisa 5);
    6) abielu lahutamise ühine avaldus (lisa 6);
    7) abielu lahutamise eraldi esitatav avaldus (lisa 7);
    8) abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus (lisa 8);
    9) perekonnaseisukande parandamise ja muutmise avaldus (lisa 9);
    10) soo andmete muutmise avaldus (lisa 10);
    11) avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks (lisa 11).

  § 2.   Kehtestada järgmised paberil tehtavate perekonnaseisukannete vormid:

   
    1) sünnikanne (lisa 12);
    2) surmakanne (lisa 13);
    3) abielukanne (lisa 14);
    4) abielulahutuse kanne (lisa 15).

  § 3.   Kehtestada järgmised perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid:

   
    1) sünnitõend (lisa 16);
    2) surmatõend (lisa 17);
    3) abielutõend (väljastatakse abielu registreerimisel) (lisa 18);
    4) abielutõend (korduv) (lisa 19);
    5) abielulahutuse tõend (lisa 20);
    6) abieluvõimetõend (lisa 21).

  § 4.   Abieluvõimetõendile kantakse lisaks "Perekonnaseisutoimingute seaduse" § 9 lõikes 5 ja § 40 lõigetes 2 ja 4 nimetatud andmetele järgmised andmed:

   
    1) isiku, kellega avalduse esitaja abielluda soovib, perekonnaseis, sünnikoht ja elukoht;
    2) abieluvõimetõendi kehtivuse aeg;
    3) Eesti Vabariigi kinnitus selle kohta, et abielu sõlmimiseks tõendil nimetatud isikute vahel puuduvad takistused.

  § 5.   Välisriigis esitamiseks vormistatakse § 3 punktides 1, 2 ja 4–6 nimetatud perekonnaseisuandmete korduv väljavõte taotleja soovil inglise, saksa või prantsuse keeles.

  § 6.   Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

  Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 7.05.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01473.

  Siim Valmar KIISLER
  Minister

  Märt KRAFT
  Kantsler

  Lisa 1 

  Lisa 2 

  Lisa 3 

  Lisa 4 

  Lisa 5 

  Lisa 6 

  Lisa 7 

  Lisa 8 

  Lisa 9 

  Lisa 10 

  Lisa 11 

  Lisa 12 

  Lisa 13 

  Lisa 14 

  Lisa 15 

  Lisa 16 

  Lisa 17 

  Lisa 18 

  Lisa 19 

  Lisa 20 

  Lisa 21 

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json