Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.05.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 25, 439

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 06.05.2010 nr 52

Määrus kehtestatakse «Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse» § 3 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4 ja 7, § 73 lõigete 5 ja 7, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 93 lõike 4, § 96 lõike 2, § 97 lõigete 2 ja 10, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 112 lõike 4 ning § 117 lõike 5 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määrust nr 38 «Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi kontrollimisel minimaalselt hõlmatavad tunnused ning järelevalve käigus sordi säilimise kontrollimise nõuded» (RTL 2006, 30, 529; 2009, 92, 1335) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 nõukogu direktiiv 66/401/EMÜ söödakultuuride seemnete turustamise kohta (EÜT L 125, 11.07.1966, lk 2298–2308), muudetud direktiividega 69/63/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 8–12), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/386/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 1–12), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 80/754/EMÜ (EÜT L 207, 09.08.1980, lk 36), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 82/287/EMÜ (EÜT L 131, 13.05.1982, lk 24–26), 85/38/EMÜ (EÜT L 16, 19.01.1985, lk 41–42), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 87/480/EMÜ (EÜT L 273, 26.09.1987, lk 43–44), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 89/100/EMÜ (EÜT L 38, 10.02.1989, lk 36), 90/654/EMÜ (EÜT L 353, 17.12.1990, lk 48–56), 92/19/EMÜ (EÜT L 104, 22.04.1992, lk 61–62), 96/18/EÜ (EÜT L 76, 26.03.1996, lk 21–22), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/55/EÜ (ELT L 114, 21.04.2004, lk 18) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiividega 2007/72/EÜ (ELT L 329, 14.12.2007, lk 37–39) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 66/402/EMÜ teraviljakultuuride seemnete turustamise kohta (EÜT L 125, 11.07.1966, lk 2309–2319), muudetud direktiividega 69/60/EMÜ (EÜT L 48, 26.02.1969, lk 1–3), 71/162/EMÜ (EÜT L 87, 17.04.1971, lk 24–28), 72/274/EMÜ (EÜT L 171, 29.07.1972, lk 37–38), 72/418/EMÜ (EÜT L 287, 26.12.1972, lk 22–30), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 73/101/EMÜ (EÜT L 2, 01.01.1973, lk 1–27), 73/438/EMÜ (EÜT L 356, 27.12.1973, lk 79–82), 75/444/EMÜ (EÜT L 196, 26.07.1975, lk 6–13), 78/55/EMÜ (EÜT L 16, 20.01.1978, lk 23–29), 78/387/EMÜ (EÜT L 113, 25.04.1978, lk 13–19), 78/692/EMÜ (EÜT L 236, 26.08.1978, lk 13–18), 78/1020/EMÜ (EÜT L 350, 14.12.1978, lk 27), 79/641/EMÜ (EÜT L 183, 19.07.1979, lk 13–16), 79/692/EMÜ (EÜT L 205, 13.08.1979, lk 1–4), 81/126/EMÜ (EÜT L 67, 12.03.1981, lk 36–37), 85/3768/EMÜ (EÜT L 362, 31.12.1985, lk 8–16), 86/155/EMÜ (EÜT L 118, 07.05.1986, lk 23–27), 86/320/EMÜ (EÜT L 200, 23.07.1986, lk 38), 87/120/EMÜ (EÜT L 49, 18.02.1987, lk 39–43), 88/332/EMÜ (EÜT L 151, 17.06.1988, lk 82–83), 88/380/EMÜ (EÜT L 187, 16.07.1988, lk 31–48), 88/506/EMÜ (EÜT L 274, 06.10.1988, lk 44–44), 89/2/EMÜ (EÜT L 5, 07.01.1989, lk 31), 90/623/EMÜ (EÜT L 333, 30.11.1990, lk 65–65), 93/2/EMÜ (EÜT L 54, 05.03.1993, lk 20), 95/6/EÜ (EÜT L 67, 25.03.1995, lk 30–32), 96/72/EÜ (EÜT L 304, 27.11.1996, lk 10–11), 98/95/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 1–26), 98/96/EÜ (EÜT L 25, 01.02.1999, lk 27–33), 99/08/EÜ (EÜT L 50, 26.02.1999, lk 26), 1999/54/EÜ (EÜT L 142, 05.06.1999, lk 30–31), 2001/64/EÜ (EÜT L 234, 01.09.2001, lk 60–61), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ning komisjoni direktiividega 2006/47/EÜ (ELT L 136, 24.05.2006, lk 18–20), 2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.6.2006, lk 13), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 2002/53/EÜ põllukultuuride Euroopa Liidu ühtse sortide kataloogi kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 1–11), muudetud määrusega (EÜ) nr 1829/2003/EÜ (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23);
nõukogu direktiiv 2002/54/EÜ peediseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 12–32), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33);
nõukogu direktiiv 2002/55/EÜ köögiviljaseemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 33–59), muudetud direktiividega 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33), määrusega (EÜ) nr 1829/2003 (ELT L 268, 18.10.2003, lk 1–23) ja komisjoni direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15), 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);
nõukogu direktiiv 2002/56/EÜ seemnekartuli turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 60–73), muudetud komisjoni otsusega 2003/66/EÜ (EÜT L 25, 30.01.2003, lk 42) ja direktiiviga 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28);
nõukogu direktiiv 2002/57/EÜ õli- ja kiukultuuride seemne turustamise kohta (EÜT L 193, 20.07.2002, lk 74–97), muudetud direktiividega 2002/68/EÜ (EÜT L 195, 24.07.2002, lk 32–33), 2003/45/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 40–44), 2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ja komisjoni direktiiviga 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);
EL Komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/53/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate põllumajandustaimesortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 7–10), muudetud direktiividega 2005/91/EÜ (ELT L 331, 17.12.2005, lk 24–27), 2007/48/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 29–32) ja 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34); komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ, millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivi 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks teatavate köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimuste osas (ELT L 254, 8.10.2003, lk 11–13), muudetud direktiividega 2006/127/EÜ (ELT L 343, 08.12.2006, lk 82–84), 2007/49/EÜ (ELT L 195, 27.07.2007, lk 33–35), 2008/83/EÜ (ELT L 219, 14.08.2008, lk 55–57) ja 2009/97/EÜ (ELT L 202, 4.08.2009, lk 29–34); komisjoni direktiiv 2008/62/EÜ, millega sätestatakse teatavad erandid kohalike ja piirkondlike oludega kohanenud ja geneetilisest erosioonist ohustatud põllukultuuride rahvaselektsioonsortide ja sortide heakskiitmiseks ning kõnealuste rahvaselektsioonsortide ja sortide seemnete ning seemnekartuli turustamiseks (ELT L 162, 21.6.2008, lk 13–19).»

2) lisa kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 52 «Peediseemne kategooriad ning peediseemne tootmise ja turustamise nõuded» (RTL 2006, 37, 635; 2010, 12, 222) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «üksnes» sõnadega «järelevalveametniku või»;

2) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.»;

3) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33),» tekstiosaga «ja komisjoni direktiiviga 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);»;

4) lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 «Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded» (RTL 2006, 37, 636; 2010, 12, 222) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punktid 4 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 2 punktis 9 asendatakse tekstiosa «sarepta kapsasrohi ehk sarepta sinep (edaspidi sarepta kapsasrohi) (Brassica juncea (L.) ja Czernj. Et Cosson)» tekstiosaga «kapsasrohi ehk sarepta sinep (Brassica juncea (L.) ja Czern.) (edaspidi sarepta kapsasrohi)»;

3) paragrahvi 3 lõike 5 sissejuhatavas lauseosas asendatakse tekstiosa «musta kapsasrohu, hariliku köömne, päevalille» sõnadega «hariliku köömne»;

4) paragrahvi 3 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 6 lõiked 2–5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 lõikest 4 jäetakse välja tekstiosa «, välja arvatud päevalille hübriidsordi»;

9) paragrahvi 9 lõiked 5 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 10 lõikest 5 jäetakse välja tekstiosa «musta kapsasrohu,»;

11) paragrahvi 10 lõige 6 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «üksnes» sõnadega «järelevalveametniku või»;

13) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.»;

14) paragrahvi 19 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 23 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa «, välja arvatud musta kapsasrohu (Brassicanigra (L.) Koch)»;

16) paragrahvi 23 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

17) määruse normitehnilises märkuses asendatakse tekstiosa «2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28) ja 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» tekstiosaga «2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28), 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33) ja 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);»

18) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

19) lisa 2 punkti 2 veerust «Liik» jäetakse välja tekstiosa «Päevalill (Helianthus annuus L.), v.a hübriidsort ja selle koostisosad»;

20) lisa 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

21) lisa 5 punkti 2 veerus «Liik» asendatakse tekstiosa «Brassica juncea (L.) ja Czernj. Et Cosson» tekstiosaga «(Brassica juncea (L.) ja Czern.)»;

22) lisa 5 punktid 4 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

23) lisa 6 tabeli päises asendatakse tekstiosa «kuivlaiksus (Alternaria spp.), laikpõletik (Ascochyta linicola syn. Phoma linicola), linakõrbus (Colletotrichum lini), lina-närbumistõbi (Fusarium spp.)» tekstiosaga «kuivlaiksus (Alternaria spp.), laikpõletik (Phoma exigua var. Linicola), linakõrbus (Colletotrichum linicola), lina-närbumistõbi (Fusarium spp.)»;

24) lisa 6 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

25) lisa 7 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 4. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 55 «Teraviljaseemne kategooriad ning teraviljaseemne tootmise ja turustamise nõuded» (RTL 2006, 37, 638; 2010, 12, 222) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

«Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste teraviljaliikide suhtes:
1) harilik kaer ja bütsantsi kaer (Avena sativa L. (sealhulgas Avenabyzantina K. Koch)) (edaspidi harilik kaer);
2) harilik oder (Hordeum vulgare L.);
3) harilik nisu (Triticum aestivum L.);
4) harilik rukis (Secale cereale L.);
5) kõva nisu (Triticum durum Desf.);
6) paljaskaer (Avena nuda L.);
7) tritikale (xTriticosecale Wittm.ex A. Camus) perekonda Triticum kuuluva liigi ja perekonda Secale kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid;
8) mais, välja arvatud lõhenev mais ja suhkrumais (Zea mays L.);
9) spelta nisu (Triticum spelta L.);
10) punktides 1–10 nimetatud liikide hübriidsordid ja sisearetusliinid.»;

2) paragrahvi 8 lõike 3 tabeli veerus «sertifitseeritud seeme» asendatakse arv «100» arvuga «200»;

3) paragrahvi 8 lõike 4 tabeli veerus «sertifitseeritud seeme» asendatakse arv «300» arvuga «500»;

4) paragrahvi 13 lõike 4 tabel sõnastatakse järgmiselt:

Kategooria Tungaltera (Claviceps purpurea) sklerootsiumide või sklerootsiumi tükkide maksimaalne lubatud arv
Teravili, välja arvatud rukki hübriidid  
1) supereliit- või eliitseeme 1
2) sertifitseeritud seeme 3
Rukki hübriidid  
1) supereliit- või eliitseeme 1
2) sertifitseeritud seeme 41

1 Viie sklerootsiumi või sklerootsiumiosa esinemist ettenähtud kaaluga proovis käsitatakse nõuetele vastavana,
kui teine sama kaaluga proov ei sisalda rohkem kui nelja sklerootsiumit või sklerootsiumi osa.»;

5) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

«(5) Hariliku odra (Hordeum vulgare) paljasteralist teisendi minimaalset idanevust vähendatakse 75%-ni puhtast seemnest.»

6) paragrahvi 15 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «üksnes» sõnadega «järelevalveametniku või»;

7) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.»;

8) paragrahvi 23 lõike 4 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Nimetatud dokumendi väljastab akrediteeritud laboratoorium sertifitseeritud seemnepartii kohta, mille tuulekaerasisaldus on määratud komisjoni direktiivi 2006/47/EÜ, milles sätestatakse eritingimused, mis käsitlevad tuulekaera esinemist teraviljaseemnes (ELT L 136, 24.5.2006, lk 18–20), artiklis 1 kirjeldatud meetodil.»;

9) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «2003/61/EÜ (ELT L 165, 03.07.2003, lk 23–28)» tekstiosaga «, 2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» ja pärast tekstiosa «2006/55/EÜ (ELT L 159, 13.06.2006, lk 13)» tekstiosaga «, 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70)»;

10) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

11) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

12) lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 5. Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 «Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded» (RTL 2006, 37, 639; 2010, 12, 222) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Määruse nõudeid kohaldatakse järgmiste söödakultuuride liikide suhtes:
1) harilik kastehein (Agrostis capillaris);
2) suur kastehein (Agrostis gigantea Roth.) (edaspidi Agrostis gigantea);
3) valge kastehein (Agrostis stolonifera);
4) aas-rebasesaba (Alopecurus pratensis);
5) kõrge raikaerik (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl (edaspidi Arrhenatherum elatius);
6) lapik luste (Bromus catharticus);
7) alaska luste (Bromus sitchensis Trin.) (edaspidi Bromus sitchensis);
8) harilik sõrmrohi (Cynodon dactylon (L.) Pers.) (edaspidi Cynodon dactylon);
9) harilik kerahein (Dactylis glomerata);
10) roog-aruhein (Festuca arundinacea);
11) niitjas aruhein (Festuca filiformis);
12) lamba-aruhein (Festuca ovina);
13) harilik aruhein (Festuca pratensis);
14) punane aruhein (Festuca rubra);
15) kink-aruhein (Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina) (edaspidi Festuca trachyphylla);
16) aruraihein, perekonda Festuca kuuluva liigi ja perekonda Lolium kuuluva liigi ristamisel saadud hübriid (xFestulolium);
17) itaalia raihein (Lolium multiflorum);
18) karjamaa-raihein (Lolium perenne);
19) põld-raihein (Lolium × boucheanum);
20) mugul-paelrohi (Phalaris aquatica);
21) mugultimut (Phleum nodosum);
22) põldtimut (Phleum pratense);
23) murunurmikas (Poa annua);
24) salunurmikas (Poa nemoralis);
25) soonurmikas(Poa palustris);
26) aasnurmikas (Poa pratensis);
27) harilik nurmikas (Poa trivialis);
28) aas-koldkaer (Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.) (edaspidi Trisetum flavescens);
29) ida-kitsehernes (Galega orientali Lam.);
30) kroon magusristik (Hedysarum coronarium);
31) harilik nõiahammas (Lotus corniculatus);
32) valge lupiin (Lupinus albus);
33) ahtalehine lupiin (Lupinus angustifolius);
34) kollane lupiin (Lupinus luteus);
35) humallutsern (Medicago lupulina);
36) harilik lutsern (Medicago sativa);
37) hübriidlutsern (Medicago × varia);
38) harilik esparsett (Onobrychis viciifolia Scop.) (edaspidi Onobrychis viciifolia);
39) põldhernes (Pisum sativum);
40) aleksandria ristik (Trifolium alexandrinum);
41) roosa ristik (Trifolium hybridum);
42) kahkjaspunane ristik (Trifolium incarnatum);
43) punane ristik (Trifolium pratense);
44) valge ristik (Trifolium repens);
45) pärsia ristik (Trifolium resupinatum);
46) põld-lambalääts (Trigonella foenum-graecum);
47) põlduba (Vicia faba);
48) ungari hiirehernes (Vicia pannonica Crantz.) (edaspidi Vicia pannonica);
49) suvivikk (Vicia sativa);
50) põld-hiirehernes (Vicia villosa Roth.) (edaspidi Vicia villosa);
51) söödakaalikas (Brassica napus var. Napobrassica);
52) söödakapsas (Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis));
53) harilik keerispea (Phacelia tanacetifolia);
54) õlirõigas (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) (edaspidi Raphanus sativus var. Oleiformis).»;

2) paragrahvi 14 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna «üksnes» sõnadega «järelevalveametniku või»;

3) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.»;

4) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «2004/117/EÜ (ELT L 14, 18.01.2005, lk 18–33)» tekstiosaga «komisjoni direktiiv 2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70);»;

5) lisa 1 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

6) lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

7) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 6. Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 «Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded» (RTL 2006, 41, 734; 2009, 93, 1348) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 punktis 1 asendatakse sõna «peassibul» sõnaga «pesasibul»;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Maisi (Zea mays L.) suhkrumaisi sortide, mis on eriti suure suhkrusisaldusega, idanevuse nõuet vähendatakse 75%-ni puhtast seemnest. Ametlikule etiketile või tarnija dokumendile märgitakse «minimaalne idanevus 80%».»;

3) paragrahvi 14 lõiget 5 täiendatakse pärast sõna «üksnes» sõnadega «järelevalveametniku või»;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Kasutatav etiketi materjal peab olema rebenematu ning etiketile trükitud kirjed peavad olema kustumatud.»;

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse pärast tekstiosa «direktiiviga 2006/124/EÜ (ELT L 339, 06.12.2006, lk 12–15)» tekstiosaga «2009/74/EÜ (ELT L 166, 27.6.2009, lk 40–70)»;

6) lisa 3 ridadel järjekorranumbriga 27, 28, 29 ja 36 veerus «Partii maksimaalne kaal (kg)» asendatakse arv «25 000» arvuga «30 000»;

7) lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Minister Helir-Valdor SEEDER
Kantsler Ants NOOT

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 7.05.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01467.

§ 1 – Lisa

§ 2 – Lisa 2

§ 3 – Lisa 1

§ 3 – Lisa 7

§ 4 – Lisa 1

§ 4 – Lisa 4

§ 4 – Lisa 5

§ 5 – Lisa 1

§ 5 – Lisa 3

§ 5 – Lisa 4

§ 6 – Lisa 4

/otsingu_soovitused.json