Teksti suurus:

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.06.2010
Avaldamismärge:RTL 2010, 25, 436

Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 „Pakendi tagatisraha suurus” muutmine

Vastu võetud 07.05.2010 nr 15

Määrus kehtestatakse «Pakendiseaduse» § 21 lõigete 2, 3, 5 ja 6 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 23. märtsi 2005. a määruse nr 19 «Pakendi tagatisraha suurus» (RTL 2005, 37, 523) § 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa «0,5 krooni» tekstiosaga «1 kroon».

§ 2. Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa lõpptarbijale, peab korraldama müügikohas oleva hinnateabe vastavuse käesolevale määrusele selle jõustumise ajaks.

§ 3. Määrus jõustub 14. päeval pärast määruse Riigi Teatajas avaldamist.

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json