Teksti suurus:

Eesti julgeolekupoliitika alused

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:17.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.05.2017
Avaldamismärge:RT I 2010, 22, 110

Eesti julgeolekupoliitika alused

Vastu võetud 12.05.2010

Vastavalt rahuaja riigikaitse seaduse § 26 lõikele 2 Riigikogu otsustab:

1. Kiita heaks juurdelisatud «Eesti julgeolekupoliitika alused».

2. Tunnistada kehtetuks Riigikogu 2004. aasta 16. juuni otsus «Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused (2004)» (RT I 2004, 49, 344).

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Otsuse lisa on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 18.05.2010. a resolutsioon nr 17-1/10-01576.

Lisa

/otsingu_soovitused.json