Teksti suurus:

Maareformi seaduse § 23^2 lõike 5 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.06.2002
Avaldamismärge:RT I 2002, 47, 298

Maareformi seaduse § 23^2 lõike 5 muutmise seadus

Vastu võetud 21.05.2002

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. juuni 2002. a otsusega nr 175

Maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; RT I 2001, 52, 304; 93, 565; 2002, 11, 59) § 232 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Üks isik võib erastada kuni 10 ha metsamaad. Maakorralduse nõuetest tulenevalt võib erastatava maa pindala olla kuni 5 ha suurem. Kui isik erastab vaba metsamaad mitme katastriüksusena, võib vaba metsamaa katastriüksuste pindala olla kokku kuni 15 ha, sealhulgas metsamaa kõlvikute pindala kokku kuni 10 ha. Kui isik erastab nii vaba metsamaa katastriüksuse (-üksusi) kui ka vaba põllumajandusmaa katastriüksuse (-üksusi), mille koosseisu on maakorralduse nõuetest tulenevalt arvatud metsamaa kõlvikuid, võib isikule erastatava vaba metsamaa katastriüksuse pindala ja põllumajandusmaa koosseisus erastatava metsamaa kõlviku pindala olla kokku kuni 15 ha. Kui ühte maatükki taotleb mitu isikut ja nad omavahel kohaliku omavalitsuse määratud tähtajaks kokku ei lepi, teeb kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse, kas eelistada füüsilisest isikust ettevõtjat või korraldada taotlejatevaheline enampakkumine.»

Riigikogu esimees Toomas SAVI

/otsingu_soovitused.json