Teksti suurus:

“Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” ning valdkondlike rakenduskavade heakskiitmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 29.05.2012, 9

“Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” ning valdkondlike rakenduskavade heakskiitmine

Vastu võetud 12.01.2007 nr 20
RTL 2007, 7, 123
jõustumine 12.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2009RTL 2009, 49, 74118.06.2009
18.06.2009RTL 2009, 49, 74218.06.2009
13.05.2010RTL 2010, 25, 45213.05.2010
08.03.2011RT III, 11.03.2011, 108.03.2011
24.05.2012RT III, 29.05.2012, 624.05.2012

«Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 3 lõigete 2 ja 3 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. a määrusega nr 302 «Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord»:
[RTL 2009, 49, 741 - jõust. 18.06.2009]

1. Kiita heaks Euroopa Komisjonile esitamiseks ja läbirääkimiste alustamiseks «Riiklik struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013» ning järgmised valdkondlikud rakenduskavad:
  1) inimressursi arendamise rakenduskava;
[RT III, 11.03.2011, 1 - jõust. 08.03.2011]
  2) elukeskkonna arendamise rakenduskava;
[RT III, 29.05.2012, 6 - jõust. 24.05.2012, muudatusi rakendatakse Euroopa Komisjonis heakskiitmisest arvates]
  3) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava.
[RT III, 11.03.2011, 1 - jõust. 08.03.2011]

2. Rahandusministeeriumil esitada strateegia ja rakenduskavad Euroopa Komisjonile vastavalt tema poolt ettenähtud korrale.

3. Rahandusministeeriumil avaldada strateegia ja rakenduskavad ministeeriumi veebilehel.

/otsingu_soovitused.json