Teksti suurus:

Ridala valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine

Väljaandja:Ridala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2010, 102, 1356

Ridala valla raamatukogude põhimääruste kinnitamine

Vastu võetud 06.05.2010 nr 23

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 2, § 22 lg 2 ning § 35 lg 2; Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1; Haldusmenetluse seaduse § 92 lg 4, § 93 lg 1 ning Ridala valla põhimääruse § 7 lg 2, § 27 lg 2, § 40 alusel.

§ 1. Kinnitada Ridala Raamatukogu põhimäärus (määruse lisa 1).

§ 2. Kinnitada Asuküla Raamatukogu põhimäärus (määruse lisa 2).

§ 3. Kinnitada UuemõisaRaamatukogu põhimäärus (määruse lisa 3).

§ 4. Ridala Vallavolikogu 18. mai 2006.a. määrus nr 17 «Uuemõisa raamatukogu põhimääruse kinnitamine» tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

Volikogu esimees Olev PEETRIS

Lisa 13325887 Lisa 1

Lisa 13325899 Lisa 2

Lisa 13325901 Lisa 3

/otsingu_soovitused.json