Teksti suurus:

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 24, 117

Tarbijakaitseseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.05.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 26. mai 2010. a otsusega nr 659

§ 1. Tarbijakaitseseadust (RT I 2004, 13, 86; 2010, 2, 3) täiendatakse §-ga 521 järgmises sõnastuses:

Ǥ 521. Hinna avaldamise erisused

2010. aasta 1. juunist kuni 31. juulini võib kaupleja Tallinnas asuvas tegevuskohas kauba lõpphind olla suurem kaubale või selle müügipakendile märgitud või kauba vahetusse lähedusse välja pandud müügihinnast või ühikuhinnast ning teenuse lõpphind olla suurem teenuse osutamise kohta välja pandud pakutavate teenuste hinnakirjas või teenuse hinna arvutamise aluseid kirjeldavas muus dokumendis märgitud müügihinnast või ühikuhinnast kuni 1 protsent, kui kaupleja teenindussaali sissepääsu või kassa juurde on välja pandud vastav informatsioon.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2010. aasta 1. juunil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json