Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määruse nr 8 „Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:31.05.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 23, 113

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määruse nr 8 „Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord” muutmine

Vastu võetud 27.05.2010 nr 61

Määrus kehtestatakse «Välisõhu kaitse seaduse» § 120 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 18. jaanuari 2005. a määruse nr 8 «Käitajate tegevusalade loetelu ja kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise kord» (RT I 2005, 4, 14) § 11 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

«(3) Paragrahvi 4 lõiget 4 ning § 7 lõiget 3 ei rakendata kuni kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse jaotuskavale kauplemisperioodiks 2008–2012 Euroopa Komisjoni heakskiidu saamiseni.

(4) Kauplemisloakohustuslikud käitajad peavad kauplemisperioodi 2008–2012 lõpus tagama kasvuhoonegaaside tõendatud heitkogustega võrdse arvu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tagastamise kauplemisregistris.»

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS
Keskkonnaminister Jaanus TAMKIVI
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json