Teksti suurus:

Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2013
Avaldamismärge:RT I 2010, 28, 146

Kaitseliidu valvatavate objektide ja vara loetelu

Vastu võetud 27.05.2010 nr 63

Määrus kehtestatakse «Kaitseliidu seaduse» § 351 lõike 2 alusel.

Kaitseliit võib valvata järgmisi objekte ja vara:
1) Kaitseministeeriumi valduses olev hoone ja territoorium;
2) Kaitseressursside Ameti valduses olev hoone;
3) kaitseväe valduses olev hoone ja territoorium;
4) Kaitseliidu valduses olev hoone ja territoorium;
5) kaitseväe ajutine julgeolekuala;
6) sõjaväerelva ja -tehnika, sealhulgas museaali veoks kasutatav veok ja hoiukoht;
7) rahvusvahelise kokkuleppe alusel Eestisse saabunud välisriigi relvajõudude vara;
8) Eesti Vabariigi välisesinduse valduses olev hoone ja territoorium.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS

Kaitseminister Jaak AAVIKSOO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json