Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 9 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 26, 132

Keskkonnaministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 9 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal» muutmine

Vastu võetud 31.05.2010 nr 17

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 9 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal» (RTL 2010, 18, 318) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

«(3) Liivi lahes, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonis 28-1, on kalapüük kastmõrraga keelatud määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2010.»

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json