Teksti suurus:

Piiripunktide töökorralduse täiustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2011
Avaldamismärge:

Piiripunktide töökorralduse täiustamine

Vastu võetud 10.07.1995 nr 259
RT I 1995, 61, 1030
jõustumine 25.07.1995

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010


Lähtudes «Riigipiiri seaduse» paragrahvi 8 lõikest 3 Vabariigi Valitsus määrab:1. Panna Politsei- ja Piirivalveametile ning piiripunktide ülematele vastutus piiripunktide üldise töökorralduse tagamise, sealhulgas piiriületamisega seonduva piiri-, tolli- ja muu kontrolli koordineerimise üle.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010] 2. Kehtestada, et piiripunkti töökorralduse eeskirja kehtestab piiripunkti ülem kooskõlastatult vastavate ametkondade volitatud esindajatega ning see on kohustuslik piiripunktis kontrolli teostavatele ametkondadele ja asutustele, samuti muid tööülesandeid täitvatele isikutele (Liikluskindlustuse Fond, rahavahetuspunkt jne.).

Transpordivahendite piiripunkti sisenemise, selles liikumise ja paiknemise ning sellest väljumise kord kehtestatakse piiripunkti töökorralduse eeskirjaga.

Piiripunkti töökorralduse eeskiri ei käsitle piiripunktis kontrolli teostavate organite ja muid tööülesandeid täitvate struktuuriüksuste sisemist töökorraldust.

3. Piiripunkti töökorralduse eeskirja täitmisel tekkinud lahkarvamused lahendab Politsei- ja Piirivalveamet kokkuleppel vastava riigiameti või organisatsiooniga. Lahkarvamused mininisteeriumiga lahendab siseminister kokkuleppel vastava ministriga. Kokkuleppe mittesaavutamisel otsustab küsimuse Vabariigi Valitsus.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010] 4. Politsei- ja Piirivalveameti ning piiripunkti ülema ja korrapidaja nõudmised ja korraldused piiripunkti töökorralduse eeskirjast kinnipidamise üle on igale isikule täitmiseks kohustuslikud.
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]

/otsingu_soovitused.json