Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 192 «Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 169

Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 192 «Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus» muutmine

Vastu võetud 10.06.2010 nr 70

Määrus kehtestatakse «Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse» § 33 lõike 1 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.

Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruses nr 192 «Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus» (RT I 2007, 47, 331; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmiselt:

«11) foto või näokujutis;
12) sõrmejäljekujutised.»;

2) paragrahvi 14 punktis 3 asendatakse sõnad «Politsei- ja Piirivalveameti» sõnadega «sissesõidukeelu kohaldamist taotleva valitsusasutuse».

Peaminister Andrus ANSIP
Siseminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json