Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 148 «Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid» muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.06.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 33, 168

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruse nr 148 «Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid» muutmine

Vastu võetud 10.06.2010 nr 69

Määrus kehtestatakse «Looduskaitseseaduse» § 10 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. juuni 2006. a määruses nr 148 «Harju maakonna kaitsealuste parkide piirid» (RT I 2006, 33, 249; 2010, 13, 70) tehakse järgmised muudatused1:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktidega 26–36 järgmises sõnastuses:

«26) Kiiu mõisa park3;
27) Kiviloo mõisa park3;
28) Kodasoo mõisa park3;
29) Kumna mõisa park4;
30) Kurna mõisa park3;
31) Kõue-Triigi mõisa park4;
32) Külma talu park3;
33) Laitse mõisa park4;
34) Peningi mõisa park4;
35) Vihterpalu mõisa park4;
36) Viti mõisa park4.»;

2) määruse esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

«1 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000, esimene ja teine kaardistus) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga veebruar 2005 (punktides 1–25 märgitud parkide kaartidel) ning seisuga aprill 2010 (punktides 26–36 märgitud parkide kaartidel). Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).»;

3) määruse lisa täiendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaartidega «Kiiu», «Kiviloo», «Kodasoo», «Kumna», «Kurna», «Kõue-Triigi», «Külma», «Laitse», «Peningi», «Vihterpalu» ja «Viti»2.

______________________________
1 Määruse seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi kodulehel www.envir.ee.
2 Kaitsealuste parkide välispiirid on märgitud määruse lisas esitatud kaartidel, mis on koostatud Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000, esimene ja teine kaardistus) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni ja maakatastri andmeid seisuga aprill 2010. Parkide kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Peaminister Andrus ANSIP
Põllumajandusminister
keskkonnaministri ülesannetes Helir-Valdor SEEDER
Riigisekretär Heiki LOOT

Kiiu

Kiviloo

Kodasoo

Kumna

Kurna

Kõue-Triigi

Külma

Laitse

Peningi

Vihterpalu

Viti

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json