Teksti suurus:

Põllumajandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 37, 227

Põllumajandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 14.06.2010 nr 69

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 38 lõike 4 ja § 55 lõike 3 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 25. novembri 1999. a määruses nr 34 «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine» (RTL 1999, 163, 2360; 2009, 61, 887) punktiga 1 kinnitatud «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» muudetakse järgmiselt:

1) I peatüki 1. osa punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

«2) Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit;»;

2) I peatüki 2. osa pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«2. Muud teatamiskohustuslikud loomataudid»;

3) I peatüki 2. osa jagu 4 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

«51) hobuste viiruslikud entsefalomüeliidid, välja arvatud I peatüki 1. osa punktis 2 nimetatud Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit;».

4) I peatüki 2. osa 5. jao punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

«4) lammaste ja kitsede brutselloos;»

5) II peatüki 1. osa punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

«10) küülikute hemorraagiline haigus;».

§ 2. Põllumajandusministri 22. detsembri 2009. a määrust nr 136 «Nende mitte eriti ohtlike loomataudide nimekiri, mille puhul loomatauditõrjega seoses tekkinud kahju hüvitatakse» (RTL 2009, 98, 1463) muudetakse ja § 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

«8) madala patogeensusega lindude gripp.»

Minister Helir-Valdor SEEDER
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json