Teksti suurus:

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:

Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu kinnitamine

Vastu võetud 25.11.1999 nr 34
RTL 1999, 163, 2360
jõustumine 01.01.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.07.2000RTL 2000, 86, 128011.08.2000
01.07.2003RTL 2003, 82, 121619.07.2003
22.10.2003RTL 2003, 113, 179301.11.2003
25.06.2007RTL 2007, 54, 99215.07.2007
03.07.2008RTL 2008, 59, 82501.08.2008
15.07.2009RTL 2009, 61, 88726.07.2009
14.06.2010RT I 2010, 37, 22702.07.2010

Loomatauditõrje seaduse paragrahvi 38 lõike 4 alusel ning kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega 64/432/EMÜ, 82/894/EMÜ, 89/455/EMÜ, 90/539/EMÜ, 91/68/EMÜ, 92/119/EMÜ, 92/65/EMÜ, 98/12/EMÜ:

1. Kinnitan «Teatamiskohustuslike ja registreerimiskohustuslike loomataudide loetelu» (lisatud).
2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2000. a.

  Kinnitatud
põllumajandusministri 25. novembri 1999. a
määrusega nr 34

TEATAMISKOHUSTUSLIKE JA REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKE LOOMATAUDIDE LOETELU

I. TEATAMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD 

1. Eriti ohtlikud loomataudid

1) hobuste aafrika katk;
2) Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit;


[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

21) kõrge patogeensusega lindude gripp;
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
3) lammaste ja kitsede rõuged;
4) lammaste katarraalne palavik;
5) [Kehtetu]
6) [Kehtetu]
7) Newcastle'i haigus e lindude aasia katk;
8) nodulaarne dermatiit;
9) Rift Valley palavik;
10) [Kehtetu]
11) sigade aafrika katk;
12) sigade klassikaline katk;
13) sigade vesikulaarhaigus;
14) [Kehtetu]
15) suu- ja sõrataud;
16) Teschen'i haigus e sigade enzootiline entsefalomüeliit;
17) veiste katk;
18) veiste kontagioosne pleuropneumoonia;
19) [Kehtetu]
20) vesikulaarne stomatiit;
21) väikemäletsejaliste katk.
 [RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]2. Muud teatamiskohustuslikud loomataudid
[RT I 2010, 37, 227 – jõust. 2.07.2010]

1. jagu
Zoonoosid ja mitut loomaliiki tabandavad loomataudid

1) Aujeszky haigus;
2) E. coli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) hirvede epizootiline hemorraagia;
4) leishmanioos;
5) leptospiroos;
51) madala patogeensusega lindude gripp; 
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
52) marutaud;
[RTL 2007, 54, 992 – jõust. 15.07.2007]
6) ornitoos;
7) salmonelloos (Salmonella spp.);
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
71) siberi katk;
8) trihhinelloos;
9) [Kehtetu]
10) tulareemia.
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

2. jagu
Veisetaudid

1) hemorraagiline septitseemia (Pasteurella multocida);
11) trihhomonoos;
2) veiste brutselloos (Brucella abortus);
3) veiste enzootiline leukoos;
4) veiste genitaalne kampülobakterioos;
41) veiste spongiformne entsefalopaatia;
5) veiste tuberkuloos.
[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

3. jagu
Seataudid1) sigade brutselloos (Brucella suis);
2) sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (PRRS);
3) sigade enzootiline pleuropneumoonia;
4) sigade nakkav atroofiline riniit;
5) sigade viirus- (transmissiivne) gastroenteriit.

4. jagu
Hobuste taudid

1) hobuste gripp;
2) hobuste nakkav kehvveresus;
3) hobuste rinopneumoonia;
4) hobuste rõuged;
5) hobuste viirusarteriit;
51) hobuste viiruslikud entsefalomüeliidid, välja arvatud I peatüki 1. osa punktis 2 nimetatud Venezuela hobuste viiruslik entsefalomüeliit;
[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

6) kargtaud;
7) malleus;
8) märade nakkav metriit;
9) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
10) nõlg.


[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

5. jagu
Lammaste ja kitsede taudid1) jäärade nakkuslik epididümiit (Brucella ovis);
2) [Kehtetu]
11) kaseoosne lümfadeniit;
3) kitsede nakkav pleuropneumoonia;
4) lammaste ja kitsede brutselloos;
[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

5) lammaste ja kitsede nakkav agalaktia;
6) lammaste kopsu adenomatoos;
7) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
71) skreipi;
8) uttede enzootiline abort (ovine chlamydiosis).


[RTL 2000, 86, 1280 - jõust. 11.08.2000]

6. jagu
Linnutaudid1) lindude nakkav larüngotrahheiit;
2) lindude rõuged;
3) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
4) partide viirusenteriit;
5) partide viiruslik hepatiit;
6) [Kehtetu – RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]

7. jagu
Mesilaste taudid

1) ameerika haudemädanik;
2) väike tarumardikas (Aethina tumida);
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]
3) lest liigist Tropilaelaps.
[RTL 2009, 61, 887 – jõust. 26.07.2009]

8. jagu

1) viiruslik hemorraagiline septitseemia;
2) kalade vereloomeorganite infektsioosne nekroos;
3) lõhilaste infektsioosne aneemia:
4) karpkalade herpesviroos;
5) episootiline vereloomenekroos;
6) episootiline haavandiline sündroom (mükootiline granulomatoos).
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

81. jagu
Koorikloomataudid:1) viiruslik valgelaiksus;
2) Taura sündroom;
3) Yellowhead’i taud.
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

82. jagu
Molluskitaudid:1) Marteilia refringens’i nakkus;
2) Bonamia ostreae nakkus;
3) Bonamia exitiosa nakkus;
4) Perkinsus marinus’e nakkus;
5) Microcytos mackin’i  nakkus.
[RTL 2008, 59, 825 - jõust. 01.08.2008]

9. jagu
Kõik muud eksootilised ja ebamäärase diagnoosiga loomataudid, mis kulgevad loomade massilise haigestumisega.3. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes

1) Salmonella kõik liigid ja serotüübid;
2) Escherichiacoli 0157 jt verotoksilised tüved;
3) Trichinella spp.;
4) Echinococcus;
5) tsüstitsergid.

II. REGISTREERIMISKOHUSTUSLIKUD LOOMATAUDID, SEALHULGAS ZOONOOSSED HAIGUSETEKITAJAD 

1. Loomataudid

1) aktinomükoos;
2) babesioos;
3) botulism;
4) ehhinokokkoos;
5) eimerioos;
6) emfüsematoosne karbunkul;
7) euroopa haudmemädanik;
71) kitsede artriit/entsefaliit;
8) koerte katk;
9) küülikute müksomatoos;
10) küülikute hemorraagiline haigus;
[RT I 2010, 37, 227 - jõust. 02.07.2010]

11) lindude leukoos;
12) lindude nakkav bronhiit;
13) lindude nakkav bursiit e Gumboro haigus;
14) lindude respiratoorne mükoplasmoos;
15) lindude tuberkuloos;
16) listerioos;
17) maedi-visna;
18) Mareki haigus;
19) mesilaste akarapidoos;
20) nosematoos;
21) paratuberkuloos;
22) pastörelloosid;
23) Q-palavik;
24) sigade punataud;
25) tsüstitserkoos;
26) varroatoos;
27) veiste mukooshaigus e viirusdiarröa;
28) veiste nakkav rinotrahheiit;
29) veiste pahaloomuline peataud.2. Zoonoossed haigusetekitajad toiduainetes

1) Yersinia enterocolitica;
2) Campylobacter jejuni;
3) Listeria monocytogenes.
4) Streptococcus agalactiae (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
5) Staphylococcus aureus (toorpiimana lõpptarbijale turustatavas piimas);
6) Clostridium botulinum;
7) Toxoplasma.

3. Teatamiskohustuslikud loomataudid ja zoonoossed haigusetekitajad, mis on loetletud käesoleva loetelu esimeses osas
[RTL 2000, 86, 1280 – jõust.11.08.2000]

1 nõukogu direktiiv 82/894/EMÜ ühendusesisese loomahaiguste teatamise kohta (EÜT L 378, 31.12.1982, lk 58—62);nõukogu direktiiv 92/66/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse meetmed Newcastle’i haiguse tõrjeks (EÜT L 260, 5.9.1992, lk 1—20) muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ, (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367);  nõukogu direktiiv 92/119/EMÜ, millega seatakse sisse üldised ühenduse meetmed teatavate loomahaiguste tõrjeks ja konkreetsed meetmed seoses sigade vesikulaarhaigusega (EÜT L 62, 15.03.1993, lk. 69–85), muudetud direktiividega 2002/60/EÜ (EÜT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367), 2007/10/EÜ (ELT L 63, 1.3.2007, lk 24–25); nõukogu direktiiv 2001/89/EÜ, ühenduse meetmete kohta sigade klassikalise katku tõrjeks (ELT 316, 01.12.2001, lk 5–35), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2002/60/EÜ, millega kehtestatakse erisätted sigade aafrika katku tõrjeks ja muudetakse direktiivi 92/119/EMÜ seoses Tescheni haiguse ja sigade aafrika katkuga (ELT L 192, 20.07.2002, lk 27–46), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2003/85/EÜ ühenduse meetmete kohta suu- ja sõrataudi tõrjeks, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 85/511/EMÜ ja otsused 89/531/EMÜ ja 91/665/EMÜ ning muudetakse direktiivi 92/46/EMÜ (EÜT L 306, 22.11.2003, lk 1–87), muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352–367); nõukogu direktiiv 2005/94/EÜ linnugripi tõrjet käsitlevate ühenduse meetmete ning direktiivi 92/40/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 10, 14.01.2006, lk 16–65); nõukogu direktiiv 2006/88/EÜ, vesiviljelusloomade ja vesiviljelustoodete loomatervishoiunõuete ning teatavate veeloomadel esinevate taudide ennetamise ja tõrje kohta (ELT L 328, 24.11.2006, lk 14–56) muudetud direktiiviga 2008/53/EÜ, (ELT L 117, 1.5.2008, lk 27–29).
[RTL 2008, 59, 825 – jõust. 1.08.2008]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json