Teksti suurus:

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 34, 186

Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses esitatavate andmete loetelu

Vastu võetud 17.06.2010 nr 74

Määrus kehtestatakse «Nimeseaduse» § 16 lõike 8 alusel.

§ 1.  Avalduses esitatavad andmed

  (1) Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses (edaspidi avaldus) esitatakse järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünnikoht (riik, maakond, vald/linn);
  4) elukoht (riik, maakond, vald/linn, küla/tänav, maja ja korteri number);
  5) kontaktandmed (telefon, e-posti aadress);
  6) kodakondsus;
  7) perekonnaseis;
  8) uue perekonnanime taotlemisel punktides 1–7 sätestatud andmed alaealiste laste kohta, kes kannavad avalduse esitajaga ühist perekonnanime ja soovivad oma vanema uut perekonnanime;
  9) taotletav uus eesnimi ja/või perekonnanimi;
  10) uue nime taotlemise põhjus;
  11) avaldusele lisatud dokumentide loetelu;
  12) rahvus;
  13) emakeel;
  14) haridus;
  15) tegevusala.

  (2) Kui uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmist taotletakse alaealisele lapsele ja vanematel on lapse suhtes ühine hooldusõigus, annab teine vanem nõusoleku alaealisele lapsele uue nime andmiseks.

  (3) Lõikes 2 sätestatud juhul esitab teine vanem alaealisele lapsele uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmise avalduses enda ees- ja perekonnanime ja isikukoodi ning kinnitab lapsele uue nime andmise nõusolekut oma allkirjaga.

§ 2.  Statistilised andmed

  Avaldusele lisatakse märkus selle kohta, et § 1 lõike 1 punktides 12–15 nimetatud andmeid kogutakse statistilisel eesmärgil ning nende esitamine on vabatahtlik.

§ 3.  Endise nime taastamise avaldus

  Isikule antud uuest eesnimest, perekonnanimest või isikunimest loobumisel ning endise eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotlemisel esitatakse käesolevas määruses sätestatud andmed.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Regionaalminister Siim Valmar KIISLER


Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json