Teksti suurus:

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 38, 234

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» muutmine

Vastu võetud 17.06.2010 nr 38

Määrus kehtestatakse «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» § 25 lõike 9 alusel.

Rahandusministri 19. veebruari 2003. a määruse nr 35 «Aktsiisideklaratsiooni vormid ja nende täitmise kord» (RTL 2003, 31, 465; 2008, 52, 730) lisa 3 asendatakse käesoleva määruse lisaga.

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

Lisa

/otsingu_soovitused.json