Teksti suurus:

Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I 2010, 34, 187

Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine

Vastu võetud 17.06.2010 nr 75

Määrus kehtestatakse «Perekonnaseaduse» § 165 lõike 2 alusel.

§ 1.  Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine

  (1) Rahvusvahelise lapsendamise komisjon (edaspidi komisjon) on kolmeliikmeline.

  (2) Komisjoni liikmeteks on üks Sotsiaalministeeriumi, üks maavalitsuse ja üks kohaliku omavalitsuse sotsiaalvaldkonna või lastekaitse spetsialist. Komisjoni esimeheks on Sotsiaalministeeriumi esindaja. Ettepaneku liikme nimetamiseks teevad maavalitsused ja kohalikud omavalitsused, liikmed nimetab sotsiaalminister käskkirjaga.

§ 2.  Komisjoni pädevus

  Komisjoni pädevusse kuulub:
  1) lapse Eestist välisriiki lapsendamise taotluse heakskiitmine;
  2) lapse välisriigist Eestisse lapsendamise heakskiitmine;
  3) rahvusvahelises lapsendamises koostööpartnerite heakskiitmine vastavalt Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsi 1993. a riikidevahelises lapsendamises laste kaitseks tehtava koostöö konventsioonile.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2010. a.

Haridus- ja teadusminister
peaministri ülesannetes Tõnis LUKAS


Sotsiaalminister Hanno PEVKUR


Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json