Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 9 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal» muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 36, 216

Keskkonnaministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 9 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal» muutmine

Vastu võetud 21.06.2010 nr 21

Määrus kehtestatakse «Kalapüügiseaduse» § 19 lõike 3 alusel.

Keskkonnaministri 31. märtsi 2010. a määruse nr 9 «Ajutised püügikitsendused Läänemeres 2010. aastal» (RTL 2010, 18, 318; RT I 2010, 26, 132) § 3 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

«(4) Läänemere avaosas ning Soome lahes, Rahvusvahelise Mereuurimise Nõukogu (ICES) alarajoonides 28-2, 29 ja 32, on kalapüük kastmõrraga keelatud määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2010.»

Minister Jaanus TAMKIVI
Kantsler Rita ANNUS

/otsingu_soovitused.json