Teksti suurus:

Inimgeeniuuringute seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 37, 221

Inimgeeniuuringute seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 10.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 700

Inimgeeniuuringute seaduses (RT I 2000, 104, 685; 2007, 22, 111) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikest 1 jäetakse välja avaldamismärked;

2) paragrahvi 12 lõike 4 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«7) geenidoonoril on õigus enda nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.»;

3) paragrahvi 30 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json