Teksti suurus:

Relvaseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 37, 223

Relvaseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 16.06.2010

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. juuni 2010. a otsusega nr 705

Relvaseaduses (RT I 2001, 65, 377; 2010, 22, 108) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

«31) tääknuga;»;

2) paragrahvi 20 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja sõna «tääknuga,».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json