HALDUSÕIGUSVõrdõiguslikkusVälislepingud

ÜRO

Teksti suurus:

Rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT II 2010, 17, 78

Välja kuulutanud
Vabariigi President
21.06.2010 otsus nr 699

Rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel deklaratsiooni tegemise seadus

Vastu võetud 09.06.2010


Teha rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artikli 14 lõike 1 alusel  järgmine deklaratsioon:«Lähtudes 7. märtsil 1966 New Yorgis allakirjutamiseks avatud rassilise diskrimineerimise kõigi vormide kõrvaldamise rahvusvahelise konventsiooni artiklist 14, tunnistab Eesti Vabariik rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee pädevust vastu võtta ja läbi vaadata Eesti jurisdiktsiooni all olevate üksikisikute või isikurühmade avaldusi selle kohta, et Eesti on rikkunud nende konventsioonikohaseid õigusi, kui rikkumine tuleneb pärast deklaratsiooni hoiuleandmist ilmnenud asjaoludest või toimunud sündmustest.

Eesti tunnistab nimetatud pädevust eeldusel, et rassilise diskrimineerimise kõrvaldamise komitee ei vaata läbi ühtegi avaldust, tegemata kindlaks, et sama asja ei aruta või ei ole eelnevalt arutanud muu rahvusvaheline uurimis- või vaidluste lahendamise asutus.»

  Riigikogu esimees   Ene ERGMA


Välisministeeriumi teadaanne deklaratsiooni jõustumise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json