Teksti suurus:

Rahandusministri 26. märtsi 2010. a määruse nr 23 «Ajatundlike kaupade nomenklatuur» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 36, 218

Rahandusministri 26. märtsi 2010. a määruse nr 23 «Ajatundlike kaupade nomenklatuur» muutmine

Vastu võetud 22.06.2010 nr 40

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 591 lõike 2 alusel.

Rahandusministri 26. märtsi 2010. a määruse nr 23 «Ajatundlike kaupade nomenklatuur» (RTL 2010, 18, 319) §-s 1 toodud tabelit täiendatakse pärast rida «4902 ajalehed ja ajakirjad, perioodikaväljaanded» kahe uue reaga järgmises sõnastuses:

«ex 0809 värsked kirsid ja ploomid
  ex 0810 värsked marjad».

Minister Jürgen LIGI
Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json