Teksti suurus:

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.07.2010
Avaldamismärge:RT I 2010, 42, 253

Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määruse nr 66 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» muutmine

Vastu võetud 28.06.2010 nr 73

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 4 lõike 6 alusel.

§ 1. Põllumajandusministri 25. aprilli 2007. a määrust nr 66 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» (RTL 2007, 39, 665; 2009, 54, 790) muudetakse järgmiselt:

1) määruse normitehnilist märkust «1» täiendatakse pärast teksti «2009/8/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 19–25)» tekstiga «, 2009/141/EÜ (ELT L 308, 24.11.2009, lk 20–23), määrusega (EÜ) nr 219/2009 (ELT L 87, 31.03.2009, lk 109–154), direktiiviga 2010/6/EL (ELT L 37, 10.02.2010, lk 29–32)»;

2) määruse lisa 1 «Soovimatute ainete loetelu ja nende sisalduse lubatud piirmäärad söödas» tabeli rida 1 sõnastatakse järgmiselt:

1. Arseen (As)
(piirmäärad on kehtestatud arseeni üldkoguse kohta ja need osutavad arseeni analüütilisele määramisele, kui ekstraktsioon viiakse läbi lämmastikhappes (5 massiprotsenti) 30 minuti jooksul keemistemperatuuril. Võib kasutada samaväärseid ekstraktsioonimenetlusi, kui nende puhul on tõendatud, et kasutatud ekstraktsioonimenetluse ekstraktsiooniefektiivsus on samaväärne)
1.1. Söödamaterjalid,
neist:
1.1.2. rohu-, lutserni- ja ristikujahu, kuivatatud suhkrupeedi pulp ja melasseeritud suhkrupeedi pulp;
1.1.3. palmituumakook;
 
 
 
 
 
 
1.1.4. fosfaadid ja lubjarikkad
merevetikad;
1.1.5. kaltsiumkarbonaat;
1.1.6. magneesiumoksiid;
1.1.7. sööt, mis on saadud kala jt mereloomade töötlemisel, sealhulgas kalad;
 
 
 
 
1.1.8. merevetikajahu ja merevetikatest saadud söödamaterjalid.
  2
 
  4
 
 
  4
(järelevalveasutuse nõudel peab avaldama analüüsitulemuse, et tõestada anorgaanilise arseeni sisaldust alla 2 ppm, analüüsitulemus tuleb esitada vetikaliigi Hizikia fusiforme puhul)
10
 
15
20
25
(järelevalveasutuse nõudel peab avaldama analüüsitulemuse, et tõestada anorgaanilise arseeni sisaldust alla 2 ppm, analüüsitulemus tuleb esitada vetikaliigi Hizikia fusiforme puhul)
40
(järelevalveasutuse nõudel peab avaldama analüüsitulemuse, et tõestada anorgaanilise arseeni sisaldust alla 2 ppm, analüüsitulemus tuleb esitada vetikaliigi Hizikia fusiforme puhul)
1.2. Rauaosakesed, mida lisatakse jälgitavuse tagamiseks.
50
1.3. Mikroelementide ühendite funktsionaalsesse rühma kuuluvad söödalisandid,
neist:
1.3.1. vasksulfaatpentahüdraat ja vaskkarbonaat;
1.3.2. tsinkoksiid, mangaanoksiid ja vaskoksiid.
30
 
 
 
50
 
100  
1.4. Täissööt,
neist:
1.4.1. kalade ja karusloomade täissööt.
  2
 
10
(järelevalveasutuse nõudel peab avaldama analüüsitulemuse, et tõestada anorgaanilise arseeni sisaldust alla 2 ppm, analüüsitulemus tuleb esitada vetikaliigi Hizikia fusiforme puhul)
1.5. Täiendsööt,
neist:
1.5.1. mineraalsööt.
  4
 
12

3) määruse lisa 1 tabeli rida 4 sõnastatakse järgmiselt:

4. Elavhõbe (Hg)
(piirmäärad on kehtestatud elavhõbeda üldkoguse kohta ja need osutavad elavhõbeda analüütilisele määramisele, kui ekstraktsioon viiakse läbi lämmastikhappes (5 massiprotsenti) 30 minuti jooksul keemistemperatuuril. Võib kasutada samaväärseid ekstraktsioonimenetlusi, kui nende puhul on tõendatud, et kasutatud ekstraktsioonimenetluse ekstraktsiooniefektiivsus on samaväärne)

4.1. Söödamaterjalid,
neist:
4.1.1. kalast toodetud või kala või muude mereloomade töötlemisel saadud sööt;
4.1.2. kaltsiumkarbonaat.
0,1
 
0,5
 
 
0,3
4.2. Segasööt (täiend- ja täissööt),
neist:
4.2.1. mineraalsööt;
4.2.2. kalade segasööt;
4.2.3. koerte, kasside ja karusloomade segasööt.
0,1
 
0,2
0,2
0,3

4) määruse lisa 1 tabeli rida 5 sõnastatakse järgmiselt:

5. Nitritid (NO2)

5.1. Söödamaterjalid,
neist:
5.1.1. kalajahu;
 
5.1.2. silo.
15
(väljendatud naatriumnitritina)
30
(väljendatud naatriumnitritina)
5.2. Täissööt,
neist:
5.2.1. koerte ja kasside täissööt, mille niiskusesisaldus on üle 20%.
15
(väljendatud naatriumnitritina)

5) määruse lisa 1 tabeli rida 9 sõnastatakse järgmiselt:

9. Vaba gossüpol

9.1. Söödamaterjalid,
neist:
9.1.1. puuvillaseemned;
9.1.2. puuvillaseemnekook ja puuvillaseemnejahu.
    20
 
5000
1200
9.2. Täissööt,
neist:
9.2.1. täiskasvanud veiste täissööt;
9.2.2. lammaste ja kitsede, v.a nende talled, täissööt;
9.2.2. kodulindude, v.a munakanad, ja vasikate täissööt;
9.2.3. küülikute, lamba- ja kitsetallede ja sigade, v.a põrsad, täissööt.
    20
 
   500
 
   300
 
   100
 
     60

6) määruse lisa 1 tabeli rida 10 sõnastatakse järgmiselt:

10. Teobromiin 10.1. Täissööt,
neist:
10.1.1. sigade täissööt;
10.1.2. koerte, küülikute, hobuste ja karusloomade täissööt.
  300
 
   200
     50

7) määruse lisa 1 tabeli rida 14 sõnastatakse järgmiselt:

14. Umbrohuseemned ja jahvatamata ning purustamata viljad, mis sisaldavad üksikult või kombineeritult alkaloide, glükosiide või teisi toksilisi aineid

Datura sp

14.1. Kõik söödad

3000

 

 
1000

8) määruse lisa 1 tabeli rida 15 sõnastatakse järgmiselt:

15. Liikidesse riitsinus (Ricinus communis L.), tiglikrooton (Croton tiglium L.) ja kee-palvehernes (Abrus precatorius L.) kuuluvate taimede seemned ja seemnekestad ning nende töötlemissaadused (võivad esineda söödas sel määral, nagu on võimalik kindlaks määrata analüütilise mikroskoopiaga) üksikult või kombineeritult 15.1. Kõik söödad     10

9) määruse lisa 1 tabeli veerust 1 jäetakse välja read 32 ja 34;

10) määruse lisa 1 tabeli veerus 2 asendatakse ridade 30 ja 32–39 juurde kuuluv tekst «30 ja 32–39. Kõik söödad» tekstiga «30, 33 ja 35–39. Kõik söödad».

§ 2. Määruse § 1 punktid 3–5 ja 9 jõustuvad 1. novembril 2010. a.

Minister Helir-Valdor SEEDER
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler
kantsleri ülesannetes Andres OOPKAUP

/otsingu_soovitused.json